Мученики Євлампій і Євлампія Нікомідійські 639b1982a8ac9092746353
Житія святих,  Жовтень

Мученики Євлампій і Євлампія Нікомідійські

Місяця жовтня на 10-й день

Святі мученики Євлампій і Євлампія, рідні брат і сестра, жили на початку IV століття в місті Нікомідії. Прочитавши указ імператора Максиміана (284-305) про засудження кожного християнина до смертної кари, Євлампій обурився, що імператор замість боротьби з ворогами батьківщини озброюється проти своїх підданих. Юнака повели на суд і зажадали зречення від християнської віри. За відмову Євлампія спочатку катували залізними знаряддями, а потім поклали на розпечений залізний одр. Раптово старадалець виявив бажання відвідати язичницький храм. Судді зраділи, вважаючи, що зломили дух юного християнина. У капищі Марса святий вигукнув: “Іменем Господа Ісуса Христа наказую тобі, ідоле німий і бездушний, впади на землю і перетворися на порох!” Ідол із гуркотом звалився на землю. Народ виголосив: “Єдиний Бог християнський, великий і сильний!” Святий знову був узятий на муки. У цей час сестра страждальця Євлампія з’явилася перед суддями й оголосила, що вона теж християнка. Євлампій підбадьорював сестру: “Не бійся, сестро, тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть вбити” (Мф. 10:28). Після тортур мучеників кинули в розпечену піч, але Господь і від вогню зберіг їх. Зрештою, брата обезголовили, а сестра померла від мук.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Евлампию и Евлампии, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Евлампию и Евлампии, глас 3

До́блия му́ченики и бра́тию по пло́ти,/ му́драго Евла́мпия и Евлампи́ю, почти́м:/ ти́и бо пребеззако́нных козноде́йства посрами́ша си́лою Распе́ншагося:// сего́ ра́ди яви́шася му́чеников сла́ва, ку́пно и похвала́.

Величание мученикам Евлампию и Евлампии

Велича́ем вас, страстоте́рпцы святи́и Евла́мпие и Евлампи́я, и чтим честна́я страда́ния ва́ша, я́же за Христа́ претерпе́ли е́сте.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ДHбліz м§ники и3 брaтію по пл0ти мyдраго є3vлaмпіа и3 є3vлампjю почти1мъ: тjи бо пребеззак0нныхъ кознодBйства посрами1ша си1лою распeншагwсz: сегw2 рaди kви1шасz мч7никwвъ слaва, кyпнw и3 похвалA.

Ще в розробці

Знайшли помилку