...
Мученики Пров, Тарах і Андронік Аназарвські 63ecd19e90b34242687790
Житія святих,  Жовтень

Мученики Пров, Тарах і Андронік Аназарвські

Місяця жовтня на 12-день

Святі мученики Пров, Тарах і Андронік постраждали за Христа 304 року в місті Тарсі Кілікійському. На пропозицію язичників принести жертву ідолам святий Тарах, старий воїн, відповів, що він приносить жертву Єдиному, Істинному Богу в чистому серці. Бачачи твердість святих у сповіданні істинної віри, проконсул піддав їх тортурам. “Коли моє тіло страждає, – говорив ідолопоклонникам святий Пров, – тоді душа моя зцілюється і оживляється”. Кати витончувалися в муках, які тільки могла вигадати їхня злість, а потім розрубали тіла святих на частини. Християни таємно взяли останки мучеників і поховали.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Прову, Тараху и Андронику Аназарвским, глас 5

Святы́х му́ченик исправле́нием/ Небе́сныя си́лы преудиви́шася,/ я́ко в те́ле сме́ртнем,/ безтеле́снаго врага́ си́лою Креста́,/ подвиза́вшеся до́бре, победи́ша неви́димо./ И мо́лятся Го́споду// поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак мученикам Прову, Тараху и Андронику Аназарвским, глас 2

Тро́ицы на́м сла́ву яви́ша,/ до́блии Христо́вы ору́жницы и му́ченицы,/ с Тара́хом Про́в же и Андрони́к:/ обличи́ша бо все́ мучи́телей безбо́жие,// ве́рою до́блественне страда́льчествовавше.

Тропaрь мч7никwвъ, глaсъ є7:

С™hхъ мч7никъ и3справлeніємъ нбcныz си6лы преудиви1шасz, ћкw въ тёлэ смeртнэмъ, безтэлeснаго врагA, си1лою кrтA подвизaвшесz д0брэ, побэди1ша неви1димw: и3м0лzтсz гDу, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ мч7никwвъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Трbцы нaмъ слaву kви1ша д0бліи хrтHвы nрyжницы и3 м§ницы, съ тарaхомъ пр0въ же и3 ґндронjкъ: њбличи1ша бо всE мучи1телей безб0жіе, вёрою д0блественнэ страдaльчествовавше.

Ще в розробці

Знайшли помилку