...
Мученики Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій Медіоланські 63ecb66732ff3957267681
Житія святих,  Жовтень

Мученики Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій Медіоланські

Місяця жовтня на 14-й день

Святі мученики Назарій, Гервасій, Протасій і Келсій постраждали за царювання імператора Нерона (54-68). Святий Назарій (син християнки Перпетуї та іудея Африкана) народився в Римі і був хрещений єпископом Ліном. З юних років святий Назарій вирішив присвятити своє життя проповіді Христового вчення і наданню допомоги гнаним християнам. З цією метою він покинув Рим і прибув до Мілана. Відвідуючи християн у медіоланській в’язниці, Назарій познайомився там із близнюками Протасієм і Гервасієм. Брати-близнюки народилися в місті Медіолані (Мілані) в родині багатих римських громадян – Віталія та Валерії. Залишившись сиротами (їхні батьки були закатовані за християнську віру), брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і трудилися в пості та молитві. За сповідання Христа язичники ув’язнили їх у темницю. Святий Назарій полюбив близнюків і, як міг, полегшував їхні страждання. За це язичники побили його і вислали з Медіолана. Святий Назарій поїхав до Галлії і там успішно проповідував християнство і навернув багатьох язичників.

У місті Кімелі він хрестив сина однієї християнки на ім’я Келсій і, виховавши його, здобув собі вірного учня і сподвижника в місіонерських трудах. За проповідь християнства язичники віддали їх на поталу диким звірам, але звірі не торкнулися святих. Потім намагалися втопити мучеників у морі, але вони ходили по водах, як по суші. Воїни, які виконували страту, були так вражені, що самі прийняли християнство і відпустили святих мучеників.

Звільнені Назарій і Келсій пішли в Медіолан і відвідали в темниці мучеників Гервасія і Протасія. Про це донесли Нерону. Той наказав обезголовити святих Назарія і Келсія. Незабаром після цього стратили і святих братів Гервасія і Протасія.

Через багато років, під час правління святого царя Феодосія (408-450), святитель Амвросій, єпископ Медіоланський, за одкровенням згори відкрив мощі святих мучеників. Святі мощі, що прославилися багатьма зціленнями, було урочисто перенесено в Медіоланський собор.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученикам Назарию, Гервасию, Протасию и Келсию, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученикам Назарию, Гервасию, Протасию и Келсию, глас 2

Свети́льницы све́тлии я́вльшеся,/ Боже́ственнии му́ченицы,/ тварь све́том чуде́с озаря́ете,/ неду́гов разреша́юще глубо́кую нощь всегда́/ и Христу́ Еди́ному Бо́гу моля́щеся// непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Свэти1льницы свётліи ћвльшесz бжcтвенніи мч7ницы, твaрь свётомъ чудeсъ њзарsете, недyгwвъ разрэшaюще глуб0кую н0щь всегдA, и3 хrтY є3ди1ному бGу молsщесz непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку