Житія святих,  Листопад

Мученик Варлаам

Місяця листопада на 19-й день

Святий мученик Варлаам жив в Антіохії Сирійській. Під час гоніння на християн імператора Діоклітіана (284-305) святого Варлаама в літньому віці схопили, привели на суд, де він визнав себе християнином. Суддя, бажаючи примусити святого до зречення від Христа, наказав підвести святого Варлаама до язичницького вівтаря, витягнути його праву руку і покласти на долоню запалену курильницю з ладаном. Мучитель розраховував на те, що фізично слабка людина не витримає і кине розпечену курильницю на вівтар і, таким чином, принесе жертву ідолу. Але святий тримав курильницю доти, доки в нього не згоріли на руці пальці. Після цього святий мученик Варлаам віддав свою душу Господу († 304).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Варлааму Антиохийцу, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Варлаа́м/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Варлааму Антиохийцу, глас 4

Яви́лся еси́, преудивле́н кре́постию всесожже́ния,/ лива́н благово́нен, себе́ прине́сл еси́ же́ртву Христу́,/ и, вене́ц по́чести прии́м, Варлаа́ме,// при́сно моли́ за ны, страда́льче.

Тропaрь м§ника, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, варлаaмъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый, t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ м§ника, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 преудивлeнъ крёпостію всесожжeніz, лівaнъ бл7гов0ненъ себE принeслъ є3си2 жeртву хrтY, и3 вэнeцъ п0чести пріи1мъ, варлаaме, при1снw моли2 за ны2, страдaльче.

Ще в розробці

Знайшли помилку