Мученик Уар Єгипетський p1b001ohn610vd7ce4o71epra15
Житія святих,  Жовтень

Мученик Уар Єгипетський

Місяця жовтня на 19-й день

Святий мученик Уар і сім учителів християнських, жили в Єгипті в період особливих гонінь на християн (кінець III – початок IV століття). Уар був воєначальником і таємним християнином. Він надавав допомогу багатьом гнаним і ув’язненим християнам. Відвідуючи вночі в’язниці, він приносив в’язням їжу, перев’язував рани, підбадьорював.

Одного разу він цілу ніч розмовляв із сімома засудженими на смерть християнськими вчителями, яких перед тим били і тримали голодними. Вранці, коли засуджених повели на страту, Уар пішов разом із ними. Суддя, бачачи особливу твердість віри Уара, наказав піддати його жорстоким побиттям, під час яких святий мученик помер. Потім були усічені християнські вчителі. Це було в 307 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Уару Египетскому, глас 4

Во́инством святы́х страстоте́рпец стра́ждущих зако́нне,/ зря о́нех, показа́л еси́ му́жески кре́пость свою́./ И устреми́вся на страсть во́лею,/ и умре́ти вожделе́ за Христа́,/ И́же прия́л еси́ по́честь побе́ды твоего́ страда́ния, Уа́ре,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь мученику Уару Египетскому, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Уа́р/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Уару Египетскому, глас 4

Христу́ после́дуя, му́чениче Уа́ре,/ Того́ испи́в ча́шу,/ и муче́ния венце́м увязе́ся,/ и со А́нгелы ликовству́еши:// моли́ непреста́нно за ду́ши на́ша.

Тропа1рь мч7нику, гла1съ д7:

В0инствомъ ст7ы1хъ страстотeрпєцъ стрaждущихъ зако1ннэ, зрz2 џнэхъ, показaлъ є3си2 мyжески крёпость свою2. и3 u3стреми1всz на стра1сть в0лею, и3 u3мрeти вожделЁ за хrта2, и4же пріz1лъ є3си2 п0честь побёды твоегw2 страда1ніz, ўа1ре, моли2 сп7сти1сz душа1мъ на1шымъ.

Кондaкъ мч7ника, глaсъ д7:

ХrтY послёдуz, мч7ниче ўaре, тогw2 и3спи1въ чaшу, и3 мучeніz вэнцeмъ ўвzзeсz, и3 со ѓгGлы ликовствyеши: моли2 непрестaннw за дyшы нaшz.

Ще в розробці

Знайшли помилку