Житія святих,  Лютий

Мученик Никифор Антіохійський (Сирський)

День пам'яті (н. ст.)

Місяця лютого на 9-й день

Святий мученик Никифор жив у місті Антіохії Сирійській. У цьому ж місті жив також пресвітер Саприкій, з яким Никифор був дуже дружний, так що їх вважали за рідних братів. За намовлянням ворожим вони посварилися, і колишню любов змінила ворожнеча та ненависть. Через деякий час Никифор прийшов до тями, розкаявся у своєму гріху і не раз просив через своїх друзів вибачення у Саприкія, але той не хотів пробачити його. Тоді Никифор сам прийшов до свого колишнього друга і палко просив вибачення, але Саприкій був невблаганний. У цей час імператорами Валеріаном (253-259) і Галлієном (260-268) було розпочато гоніння на християн, і одним із перших постав перед судом пресвітер Саприкій. Він твердо сповідував себе християнином, зазнав катувань за свою віру і був засуджений до смерті через усічення мечем. Коли його вели на страту, Никифор зі сльозами благав про прощення, називаючи його святим мучеником, котрий скоро постане перед Господом і прийме вінець від Нього.

Але пресвітер Саприкій озлобився серцем і навіть перед смертю не захотів пробачити свого брата-християнина. За це Господь віддалив від Саприкія Свою благодать, яка зміцнювала його під час перенесення мук, і він, уже майже досягнувши блаженного кінця свого подвигу, раптом злякався смерті й погодився принести жертву ідолам. Даремно святий Никифор умовляв зі сльозами Саприкія, щоб він не губив себе зреченням, стоячи вже на порозі Царства Небесного. Тоді святий Никифор сказав катам: “Я християнин і вірю в Господа нашого Іісуса Христа, від Котрого відрікся Саприкій. Стратьте мене замість Саприкія”. Тут же кати донесли про це правителю. Був наказ: Саприкія відпустити, а замість нього усікти мечем Никифора. Так прийняв мученицький вінець святий Никифор.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученику Никифору, из Антиохии Сирской, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Ники́фор,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Никифору, из Антиохии Сирской, глас 1

Любве́ сою́зом связа́вся, Ники́форе,/ разруши́л еси́ я́ве зло́бу не́нависти/ и мече́м во главу́ твою́ усе́чен был еси́,/ му́ченик Боже́ственный вопло́щшагося Спа́са,// Его́же о нас моли́, пою́щих сла́вную па́мять твою́.

Тропaрь мyченика, глaсъ д7:

Мч7никъ тв0й, гDи, ніки1форъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

ЛюбвE сою1зомъ свzзaвсz, ніки1форе, разруши1лъ є3си2 ћвэ ѕл0бу нeнависти, и3 мечeмъ во главY твою2 ўсёченъ бhлъ є3си2, мч7никъ бжcтвенный вопл0щшагwсz сп7са, є3г0же њ нaсъ моли2, пою1щихъ слaвную пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку