Ікона Божої Матері, йменована «Млекоживителька» p1d7ugb2h2a7l1sqvpul1vfmao65
Житія святих,  Ікони

Ікона Божої Матері, йменована «Млекоживителька»

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 12-й день

Ікона Божої Матері “Млекоживителька” є одним із найкращих зразків візантійської школи та має багату історію, пов’язану з ім’ям святого Савви Освященного, в Лаврі якого поблизу Єрусалима вона спочатку і перебувала. Святий засновник Лаври під час кончини своєї в 532 році передбачив братії, що Лавру відвідає однойменний йому царствений прочанин із Сербії Савва, і повелів передати йому як благословення чудотворну ікону. Це і сталося через шість століть – у ХIII столітті. Святитель Савва Сербський привіз образ Божої Матері “Млекоживителька” до Хіландарського монастиря на Святій Горі Афон і поставив її в церкві при Карейській келії праворуч від іконостасу – ця обставина мимоволі звертає на себе увагу, тому що праворуч від Царських воріт зазвичай розміщується ікона Святої Трійці або Спасителя. Згодом церкву було названо Типікарницею, оскільки там зберігався устав святителя Савви.

Найвідоміші чудотворні списки ікони є також у Москві, Одесі, Греції та на Святій Землі. Історія появи цих списків у Москві й Одесі пов’язана з ім’ям преподобного Гавриїла Афонського.

У головному боковому вівтарі московського Єлоховського Богоявленського собору поміщено ікону Божої Матері “Млекоживителька” з наступним написом: “Ця свята ікона написана й освячена на Святій Афонській Горі в скиту святого пророка Іллі та посилається як дар і благословення до царюючого граду Москви в храм Богоявлення, що на Єлоховому полі. На незабутню пам’ять 2-місячного перебування в цьому храмі чудотворного образу Пресвятої Богородиці “Млекоживителька”, яка належить вищезгаданому скиту, під час настоятельства архімандрита Гавриїла. 1894 рік”.

В Одесі список чудотворної ікони Божої Матері “Млекоживителька”, привезений преподобним Гавриїлом Афонським, перебуває у Свято-Успенському чоловічому монастирі.

Є ще одна ікона Пресвятої Богородиці “Млекоживителька”. Її було знайдено 1650 року на високому дереві в урочищі Хрестогірську, що за двадцять верст від Мінська. На місці її явлення був побудований храм на честь Успіння Божої Матері. Поміщається образ над царськими вратами і за допомогою особливого механізму спускається вниз для того, щоб прочани могли до нього прикластися. Залишилося багато переказів про чудотворну силу цієї ікони, вона допомагала в позбавленні від різних бід і недуг.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница», глас 3

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти // изба́витися от бед душа́м на́шим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница», глас 5

Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нной и Го́спода вы́шних сил,/ во объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м:// ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни на́шея Пита́тельнице.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница»

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не, на рука́х нося́щую и млеко́м пита́ющую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. А́ще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному о́бразу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, всеми́лостивая Влады́чице: нас, гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви. Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́емии от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нец и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́, и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас в день ско́рби пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша к престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и немоще́м на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша, просла́вим Тя, милосе́рдую Засту́пницу и ве́рную наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Без8 сёмене t бжcтвеннагw д¦а, в0лею же џ§ею зачалA є3си2 сн7а б9іz, t nц7A без8 мaтере прeжде вBкъ сyща, нaсъ же рaди, и3зъ тебє2 без8 nтцA бhвша, пл0тію родилA є3си2, и3 млнdца млек0мъ питaла є3си2. тёмже не престaй моли1ти, и3збaвитисz t бёдъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Њчи1стимъ ч{вствіz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ и3 ќзримъ на їкHнэ твоeй, бцdе, тaинство преслaвное: творцA вселeнныz и3 гDа вhшнихъ си1лъ, въ њб8sтіzхъ твои1хъ держи1ма, и3 t сосц{ твоє1ю питaема, ћкw мLнца. тёмже со стрaхомъ и3 рaдостію покланsемсz тебЁ, и3 р0ждшемусz t тебє2 сп7су нaшему зовyще: рaдуйсz, вLчце, питaтельнице, жи1зни нaшеz.

Ще в розробці

Знайшли помилку