...
Житія святих,  Ікони

Ікона Божої Матері йменована «Млекоживителька»

Місяця січня на 12-й день

Ікона Божої Матері “Годувальниця ссавців” є одним із найкращих зразків візантійської школи та має багату історію, пов’язану з ім’ям святого Сави Освяченого, в Лаврі якого поблизу Єрусалима вона спочатку і перебувала. Святий засновник Лаври під час кончини своєї в 532 році передбачив братії, що Лавру відвідає однойменний йому царствений прочанин із Сербії Сава, і повелів передати йому в благословення чудотворну ікону. Це і сталося через шість століть – у ХIII столітті. Святитель Сава Сербський привіз образ Божої Матері “Годувальниця” до Хилендарського монастиря на Святій Горі Афон і поставив її в церкві при Карейській келії праворуч від іконостасу – ця обставина мимоволі звертає на себе увагу, тому що праворуч від Царських воріт зазвичай міститься ікона Святої Трійці або Спасителя. Згодом церкву було названо Типікарницею, оскільки там зберігався статут святителя Сави.

Найвідоміші чудотворні списки ікони є також у Росії (Москві та Одесі), Греції та на Святій Землі. Історія появи цих списків у нашій країні пов’язана з ім’ям преподобного Гавриїла Афонського.

У головному боковому вівтарі московського Єлоховського Богоявленського собору вміщено ікону Божої Матері “Ссавчиха” з наступним написом: “Сию святу ікону написано й освячено на Святій Афонській Горі в скиті святого пророка Іллі та надсилають як дар і благословення до царюючого граду Москви до храму Богоявлення, що на Єлоховому полі. У незабутню пам’ять 2-місячного перебування в оному храмі чудотворного образу Пресвятої Богородиці “Годувальниця”, що належить вищезгаданому скиту під час перебування настоятеля архімандрита Гавриїла. 1894 рік”.

В Одесі список чудотворної ікони Божої Матері “Годувальниця”, привезений преподобним Гавриїлом Афонським, перебуває у Свято-Успенському чоловічому монастирі.

Є ще одна ікона Пресвятої Богородиці “Годувальниця”. Її було знайдено 1650 року на високому дереві в урочищі Хрестогірську, що за двадцять верст від Мінська. На місці її явлення був побудований храм на честь Успіння Божої Матері. Поміщається образ над царськими вратами і за допомогою особливого механізму спускається вниз для того, щоб прочани могли до нього прикластися. Залишилося багато переказів про чудотворну силу цієї ікони, вона допомагала при позбавленні від різних бід і недуг.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница», глас 3

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́/ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́,/ те́мже не преста́й моли́ти // изба́витися от бед душа́м на́шим.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Млекопитательница», глас 5

Душ на́ших чу́вствия очи́стивше,/ у́зрим на ико́не та́инство пресла́вное,/ Творца́ Вселе́нной и Го́спода вы́шних сил,/ во объя́тиих держи́ма и от сосцу́ Твое́ю я́ко Младе́нца пита́ема,/ и, со стра́хом и ра́достию покланя́ющеся Тебе́/ и ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, воззове́м:// ра́дуйся, Влады́чице, жи́зни на́шея Пита́тельнице.

Тропaрь, глaсъ G:

Без8 сёмене t бжcтвеннагw д¦а, в0лею же џ§ею зачалA є3си2 сн7а б9іz, t nц7A без8 мaтере прeжде вBкъ сyща, нaсъ же рaди, и3зъ тебє2 без8 nтцA бhвша, пл0тію родилA є3си2, и3 млнdца млек0мъ питaла є3си2. тёмже не престaй моли1ти, и3збaвитисz t бёдъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Њчи1стимъ ч{вствіz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ и3 ќзримъ на їкHнэ твоeй, бцdе, тaинство преслaвное: творцA вселeнныz и3 гDа вhшнихъ си1лъ, въ њб8sтіzхъ твои1хъ держи1ма, и3 t сосц{ твоє1ю питaема, ћкw мLнца. тёмже со стрaхомъ и3 рaдостію покланsемсz тебЁ, и3 р0ждшемусz t тебє2 сп7су нaшему зовyще: рaдуйсz, вLчце, питaтельнице, жи1зни нaшеz.

Ще в розробці

Знайшли помилку