...
«Ікона Божої Матері, іменована "Знамення"» p1ao650q3sht01fdj8gg1ef9vtq3
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Знамення”»

Місяця листопада на 27-й день

Ікона Божої Матері, іменована “Знамення”, зображує Пресвяту Богородицю, яка сидить і молитовно піднімає руки Свої; на грудях її, на тлі круглого щита (або сфери), – Божественне Дитятко, яке благословляє, – Спас-Еммануїл. Таке зображення Богоматері належить до числа найперших Її іконописних образів. В усипальниці святої Агнії в Римі є зображення Богоматері з розпростертими в молитві руками і з Немовлям, що сидить на Її колінах. Це зображення належить до IV століття. Крім того, відомий стародавній візантійський образ Богоматері “Нікопея”, VI століття, де Пресвяту Богородицю зображено сидячою на троні, що тримає обома руками перед собою овальний щит з образом Спаса-Еммануїла. Ікони Божої Матері, відомі під ім’ям “Знамення”, з’явилися на Русі в XI – XII століттях, а називатися так почали після чудесного знамення від Новгородської ікони, яке сталося 1170 року.
Цього року об’єднані сили руських питомих князів, очолювані сином Суздальського князя Андрія Боголюбського, підійшли під стіни Великого Новгорода. Новгородцям залишалося сподіватися лише на Божу допомогу. Дні й ночі молилися вони, благаючи Господа не залишати їх. Третьої ночі почув архієпископ Новгородський Іоанн чудовий голос, що повеліває йому взяти з Церкви Спаса Преображення на Іллінській вулиці образ Пресвятої Богородиці і винести його на міську стіну. Коли ікону переносили, – вороги пустили в хресний хід хмару стріл, і одна з них встромилася в іконописний лик Богородиці. З очей Її потекли сльози, і ікона повернулася ликом до міста. Після такого Божественного знамення на ворогів раптово напав незбагненний жах, вони стали побивати один одного, а підбадьорені Господом новгородці безстрашно кинулися в бій і перемогли.
На згадку про чудесне заступництво Цариці Небесної, архієпископ Іоанн тоді ж встановив свято на честь Знамення Божої Матері, яке і донині святкують. На деяких Новгородських іконах Знамення, крім Богоматері з Предвічним Немовлям, зображуються і чудесні події 1170 року. Чудотворна ікона 186 років після явлення знамення перебувала в тій самій церкві Спаса Преображення на Ільїній вулиці. 1356 року для неї було збудовано в Новгороді храм Знамення Пресвятої Богородиці, що став собором Знам’янського монастиря.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение», глас 4

Я́ко необори́мую сте́ну и исто́чник чуде́с/ стяжа́вше Тя, раби́ Твои́,/ Богоро́дице Пречи́стая,/ сопроти́вных ополче́ния низлага́ем./ Те́мже мо́лим Тя:/ мир гра́ду Твоему́ да́руй// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Знамение», глас 4

Честна́го о́браза Твоего́ зна́мение/ пра́зднующе, лю́дие Твои́, Богороди́тельнице,/ и́мже ди́вную побе́ду на сопроти́вныя гра́ду Твоему́ дарова́ла еси́./ Те́мже Тебе́ ве́рою взыва́ем:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н Похвало́.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw неwбори1мую стёну и3 и3ст0чникъ чудeсъ стzжaвше тS раби2 твои2, бцdе пречcтаz, сопроти1вныхъ њполчє1ніz низлагaемъ. тёмже м0лимъ тS: ми1ръ грaду твоемY дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

ЧCтнaгw џбраза твоегw2 знaменіе прaзднующе лю1діе твои2, бGороди1тельнице, и4мже ди1вную побёду на сопроти6вныz грaду твоемY даровaла є3си2. тёмже тебЁ вёрою взывaемъ: рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2.

Ще в розробці