...
«Ікона Божої Матері, іменована "Неопалима Купина"» p1ashbssqk1658cbmeb4bdj10ks3
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Неопалима Купина”»

Місяця вересня на 4-й день

Одним зі старозавітних прообразів, що вказували на Богоматір, була неопалима купина – той кущ, який Мойсей бачив, як він горів у вогні, але не згорав. Ця купина знаменувала собою непорочне зачаття Богоматір’ю Христа від Духа Святого. Будучи Матір’ю, Вона залишилася Дівою: до різдва Діва, у різдві Діва і після різдва Діва.

Можна надати й інше ще тлумачення прообразу неопалимої купини: Богоматір, народившись на грішній землі, перебувала безумовно чистою, непричетною до гріха, яка не пізнала беззаконня. У церковних піснеспівах чується цей старозавітний символ: “Якоже купина не згорає опалювана, тако, Діво, народила єси”. У стихирі на Благовіщення співається: “Радуйся, Купино неопалима”.

Благочестива християнська старанність постаралася закріпити в художньому образі цю думку, і звідси виникла ікона “Неопалимої Купини”.

За народним віруванням ікона ця позбавляє будинки тих, хто шанує її, від вогню. Якось довелося читати розповідь очевидця, який потрапив на велику пожежу, що охопила багато будівель. Серед них був дерев’яний будиночок, який не загорявся: біля нього нерухомо стояла жінка, тримаючи в руках ікону “Неопалимої Купини”. По її щоках текли сльози, але обличчя виражало повний спокій і непохитну віру. Видно було, що вона не турбується за свій дім, а плаче про нещастя інших. Пожежа посилювалася, а жінка стояла нерухомо. Очевидець пішов, дивуючись цій вірі, але очікуючи, що будинок загориться. Наступного дня він повернувся до згарища. На спустошеному згарищі височів один тільки будиночок, охоронений силою ікони.

“Неопалима Купина” зображується іноді у вигляді охопленого полум’ям куща, над яким височіє видима від пояса Богоматір із Немовлям на руках. Це зображення рідкісне. Набагато частіше зображується восьмикутна зірка, що оточує Богоматір.

Зірка складена з двох чотирикутників. Один забарвлюється в червоний колір – в образ полум’я, інший, нагадуючи зелень таємничого куща, – у зелений. У кутах ікони – чотири символи, що згадуються в Апокаліпсисі Іоанна Богослова: людина, лев, телець і орел, а також архангели з тими символами, які засвоює їм церковний переказ, – Михаїл із жезлом, Рафаїл з алавастром, Уріїл із вогняним мечем, Селафіїл із кадилом, Варахиїл із виноградним гроном та Гавриїл із гілкою благовістя. У руках Пречистої Діви поміщається ще інколи, окрім Немовляти, драбина, притулена верхнім кінцем до плеча Богоматері – знамення того, що Вона піднесла людство від землі на Небо. Пишуть інколи ще браму і жезл – символ Спасителя, який у церковних піснях називається “жезлом від кореня Ієсеєва”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина», глас 4

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя,/ та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый,/ Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель,/ ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви,/ дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом/ и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния./ Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней:/ наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неопалимая Купина», глас 4

И́же в Купине́, огне́м горя́щей и несгора́емой,/ показа́вый Моисе́ови Пречи́стую Твою́ Ма́терь, Христе́ Бо́же,/ Огнь Божества́ неопа́льне во чре́ве прии́мшую,/ и нетле́нну по Рождестве́ пребы́вшую:/ Тоя́ моли́твами пла́мене страсте́й изба́ви нас,/ и от о́гненных запале́ний град Твой сохрани́,// я́ко Многоми́лостив.

Тропaрь, глaсъ д7:

И$же во nгни2 купины2 неwпали1мыz, дрeвле мwmсeемъ ви1дэнныz, тaйну воплощeніz своегw2 t неискусобрaчныz дв7ы мр7jи проwбразовaвый, т0й и3 нhнэ, ћкw чудeсъ творeцъ и3 всеS твaри создaтель, їкHну є3S с™yю чудесы 2 мн0гими прослaви, даровaвъ ю5 вBрнымъ во и3сцэлeніе недyгwмъ, и3 въ защищeніе t џгненнагw запалeніz. сегw2 рaди вопіeмъ пребlгословeннэй: надeждо хrтіaнъ, t лю1тыхъ бёдъ, nгнS и3 гр0ма и3збaви на тS ўповaющихъ, и3 сп7си2 дyшы нaшz ћкw млcрда.

И$нъ тропaрь, глaсъ т0йже:

И$же въ купинЁ, nгнeмъ горsщей и3 несгарaемэй, показaвый мwmсeови пречcтую твою2 м™рь, хrтE б9е, џгнь бжcтвA неwпaльнэ во чрeвэ пріи1мшую и3 нетлённу по ржcтвЁ пребhвшую, тоS мlтвами плaмене страстeй и3збaви нaсъ и3 t џгненныхъ запалeній грaдъ тв0й сохрани2, ћкw многомлcтивъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку