«Ікона Божої Матері, іменована "Донська"» p1ar0gptrcovl47bhnaun9mv83
Житія святих,  Ікони

«Ікона Божої Матері, іменована “Донська”»

Місяця серпня на 19-й день

Донська ікона Пресвятої Богородиці була написана Феофаном Греком. У день Куликовської битви (8 вересня 1380 року, на свято Різдва Пресвятої Богородиці) ікона перебувала серед російського війська, надаючи йому допомогу, а після перемоги була передана донськими козаками в дар великому князю Димитрію Донському (1363-1389), який переніс її до Москви. Ікона перебувала спочатку в Успенському соборі Кремля, а потім у Благовіщенському (нині ікона в Державній Третьяковській галереї). На згадку перемоги на берегах Дону вона отримала найменування Донської.

1591 року кримський царевич Нурадін і його брат Мурат-Гірей із численним військом вторглися в Росію, і, підступивши до Москви, розташувалися на Воробйових горах. Для убезпечення від ворогів навколо Москви було здійснено хресний хід із Донською іконою Пресвятої Богородиці. У день битви вона перебувала в похідній церкві серед військових лав і відвернула татар у втечу. На знак подяки Пресвятій Богородиці за Її милість, виявлену через Донську ікону, 1592 року на тому місці, де вона стояла серед воїнів, було засновано Донський монастир, у якому поставили чудотворну ікону і встановили здійснювати святкування 19 серпня. За усталеною традицією в малому соборі на честь Донської ікони Божої Матері раз на 4 роки Святіший Патріарх Московський і всієї Русі здійснює чин варіння святого мира.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской», глас 4

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во!/ Мо́лим Тя пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м,/ да, я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́/ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́,/ та́ко и ны́не нас от вся́ких бед и напа́стей ми́лостивно изба́ви,// и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской», глас 4

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская наде́ждо и Засту́пнице,/ ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимся, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и вопию́ще:/ с пла́вающими и путеше́ствующими да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́,/ и во вся́ких ме́стех злы́х ве́рныя соблюди́,/ и моли́ся к Ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,// да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской», глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых,/ благода́рственная воспису́ем Ти, раби́ Твои́, Богоро́дице,/ но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую,/ от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской», глас 2

В Небе́сныя оби́тели пресели́вшаяся с пло́тию,/ су́щия на земли́ ника́коже оста́вила еси́, Богоро́дице,/ о́браз Боже́ственный и многочуде́сный Пречи́стаго Лица́ Твоего́/ зре́ти лю́бящим Тя и покланя́тися дарова́ла еси́,/ я́ко зна́мение Твоея́ благода́ти;// чтим его́, лобыза́юще.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Донской»

О, Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным о́бразом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полцы́ чужди́х, гра́ди и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются о́чи слезя́щеи, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и не́мощную ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, Благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят греси́ на́ши пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ино́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки А́нгелов и святы́х та́мо восхвали́ти Пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

Застyпнице вёрныхъ пребlгaz и3 ск0раz, пречcтаz бцdе дв7о м0лимъ тS пред8 с™hмъ и3 чудотв0рнымъ џбразомъ твои1мъ, да ћкоже дрeвле t негw2 заступлeніе твоE грaду москвЁ даровaла є3си2, тaкw и3 нhнэ нaсъ t всsкихъ бёдъ и3 напaстей млcтивнw и3збaви и3 сп7си2 дyшы нaшz, ћкw млcрдаz.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, благодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе, но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Ще в розробці

Знайшли помилку