...
Житія святих,  Травень

Блаженний Іоанн, Христа заради юродивий, Устюзький

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 28-й день / у Неділю третю після П’ятидесятниці — Собор Вологодських святих (перехідне)

Блаженний Іоанн, Христа заради юродивий, Устюзький чудотворець, народився в селі Пухово, поблизу старого Устюга, від благочестивих батьків Савви і Марії. З юних років він вирізнявся суворим пісним життям, щосереди і щоп’ятниці нічого не їв, а в інші дні харчувався тільки хлібом і водою. Батьки його переселилися до міста Орлець на річці Юг, за сорок верст від Устюга.

Овдовівши, мати святого прийняла постриг з ім’ям Наталія в Троїцькому Орлецькому монастирі. Отрок Іоанн почав безмовствувати, а потім подвизатися в юродстві. Перейшовши до міста Устюг, він оселився в збудованій для нього хатині і проводив ночі в невтомній молитві. Вдень же, в роздертому лахмітті й босий в будь-яку пору року, ходив вулицями міста, відпочиваючи іноді на купі гною і терплячи безліч образ та знущань від жителів міста.

Ще за життя святий удостоївся дару чудотворення. Він помер у молодому віці 29 травня 1494 року і був похований поблизу Успенського собору в місті Устюзі. Згодом над його мощами було побудовано церкву його імені.

Служба блаженному Іоанну Устюзькому була написана в ХVI столітті. У 1554 році за спогадами людей, які знали його, було складено його житіє, а дещо пізніше було написане похвальне слово. Святий подвижник прославився заступництвом під час навали ворогів і благодатними зціленнями хворих на різні недуги.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу

Нагото́ю теле́сною и терпе́нием/ обнажи́л еси́ вра́жия кова́рствия,/ облича́я неподо́бное его́ дея́ние,/ зе́льне стражда́ со́лнечный вар,/ и ну́ждныя вели́кия сту́дени мра́за,/ и огня́ не чул еси́,/ Бо́жиею по́мощию покрыва́емь,/ Иоа́нне прему́дре,/ моли́ с ве́рою творя́щих па́мять твою́ че́стно/ и усе́рдно притека́ющих к ра́це моще́й твои́х,// изба́витися от бед и паде́ния избежа́ти.

Кондак блаженному Иоанну, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотворцу, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости теле́сное яде́ние тща́тельно оста́вил еси́,/ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, возлюби́л еси́ а́нгельское житие́,/ преходя́ сконча́вся, Иоа́нне блаже́нне;// с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ є7:

Нагот0ю тэлeсною и 3 терпёніемъ њбнажи 1лъ є 3си 2 вр†жіz ков†рствіz, њбличaz непод0бное є 3гw 2 дэsніе, ѕёльнэ страждA с0лнечный вaръ, и 3 нyждныz вели 6кіz стyдєни мрaза, и 3 nгнS не чyлъ є 3си 2, б9іею п0мощію покрывaемь, їwaнне премyдре: моли 2 њ вёрою творsщихъ пaмzть твою 2, чeстнw и 3 ўсeрднw притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои 1хъ, и3збaвитисz t бёдъ, и3 падeніz и3збэжaти.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Вhшніz красоты 2 желaz, ни 1жніz слaдости тэлeсное kдeніе тщaтельнw њстaвилъ є 3си 2, нестzжaніемъ сyетнагw мjра возлюби 1лъ є 3си 2 ѓгGльское житіE, преходS скончaвсz, їwaнне бlжeнне: съ ни 1миже моли 2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці