...
Блаженний Андрій, Христа заради юродивий, Тотемський p1avbbk87h1im49ta53gur7tkm3
Житія святих,  Жовтень

Блаженний Андрій, Христа заради юродивий, Тотемський

Місяця жовтня на 10-й день

Блаженний Андрій Тотемский народився в 1638 році в селі Усть-Тотемському і вже в юному віці пішов у монастир. З благословення ігумена Воскресенського монастиря в Галичі, Андрій узяв на себе важкий подвиг юродства, тобто добровільного божевілля, заради Христа.

Блаженний оселився в місті Тотьмі на березі річки Сухони біля церкви Воскресіння Христового. Взимку і влітку ходив він босий, у порваному одязі, харчуючись тільки хлібом і водою і, то в такій малій кількості, щоб тільки не вмерти з голоду, і молився день і ніч. Якщо йому що-небудь подавали, він все роздавав убогим. За свої подвиги і труди блаженний Андрій удостоївся дару чудотворінь.

Якось взимку до юродивого прийшов сліпий на ім’я Ажибокай, пропонуючи йому велику суму грошей і просячи зцілення, але юродивий втік. Тоді Ажибокай вимив очі снігом, на якому стояв блаженний, і відразу ж став бачити. Блаженному Андрію було відкрито час його смерті. Він сповідався, причастився Святих Таїн і мирно відійшов до Бога.

Над його могилою була побудована дзвіниця храму святого мученика Андрія Стратилата, ім’я якого він носив.

Біля гробу блаженного засвідчено багато зцілень.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь блаженному Андрею Тотемскому, Христа ради юродивому, глас 4

Терпе́нием и му́жеством Христа́ ра́ди юро́дство восприя́л еси́, блаже́нне Андре́е,/ в посте́ и бде́нии пребыва́я,/ тя́гость зно́я ле́тняго поне́сл еси́,/ и мра́зы зи́мния терпя́,/ те́мже и ны́не приходя́щим с ве́рою к тебе́,/ исцеле́ние неоску́дно подае́ши,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак блаженному Андрею Тотемскому, Христа ради юродивому, глас 8

Вы́шния красоты́ жела́я,/ и ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вил еси́ нестяжа́нием су́етнаго ми́ра,/ А́нгельское житие́ преходя́, сконча́вся, Андре́е блаже́нне,// с ними́ же Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Величание блаженному Андрею Тотемскому, Христа ради юродивому

Ублажа́ем тя, святы́й пра́ведный Андре́е, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Тропaрь, глaсъ д7:

Терпёніемъ и3 мyжествомъ хrта рaди ю3р0дство воспріsлъ є3си2, бlжeнне ґндрeе, въ постЁ и3 бдёніи пребывaz, тsгость зн0z лётнzгw понeслъ є3си2, и3 мрaзы зи1мніz терпS, тёмже и3 нhнэ приходsщымъ съ вёрою къ тебЁ, и3сцэлeніе неwскyднw подаeши, моли2 хrта бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Вhшніz красоты2 желaz, и3 ни1жніz слaсти тэлeсныz т0щнw њстaвилъ є3си2 нестzжaніемъ сyетнагw мjра, ѓгGльское житіE преходS, скончaвсz, ґндрeе бlжeнне, съ ни1миже хrта бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку