...
Апостоли від 70-ти Сила, Силуан, Крискент, Єпенет і Андроник p1cj5mrnrkv7s1p31e0atglqoe5
Житія святих

Апостоли від 70-ти Сила, Силуан, Крискент, Єпенет і Андроник

Місяця липня на 30-й день / січня на 4-й день

Апостол від 70-ти святий Сила був у первісній Єрусалимській Церкві чоловіком шанованим, “начальником між братами” (Діян. 15:22). Після Собору апостолів, що відбувся в Єрусалимі 51 року, з питання про необхідність дотримання Мойсеєвого закону християнами з язичників, апостоли відправили послання антіохійським християнам через апостолів Павла і Варнаву, в якому повідомляли, що рішенням Собору християни з язичників звільнялися від дотримання приписів Мойсеєвого закону. Було ухвалено для них утримуватися від куштування ідоложертвенного, від блуду, від вдавленини і крові та не робити іншим того, чого собі не бажають (Діян. 15:20-29). Разом з апостолами Павлом і Варнавою до Антіохії були послані Собором члени Єрусалимської Церкви святі Сила та Іуда для роз’яснення послання словесно, що вони обидва і виконали за сприяння благодаті Святого Духа. Потім святого Іуду відпустили до Єрусалима, а святий Сила залишився в Антіохії і ревно допомагав апостолу язичників у його місіонерських подорожах з Євангельською проповіддю. Апостоли відвідали Сирію, Кілікію, Македонію.

У місті Филипах їх звинуватили в тому, що вони збурюють народ, за що святих апостолів схопили, били палицями, а потім кинули до в’язниці. Опівночі, коли святі апостоли Павло і Сила молилися, раптово стався сильний землетрус, кайдани спали з них і двері темниці розчинилися. Темничний сторож, злякавшись, що в’язні втекли, хотів накласти на себе руки, але його утримав апостол Павло. Тоді, з трепетом припавши до ніг апостолів, він з вірою прийняв від них благовістя про Христа, вивів їх із в’язниці, привів у свій дім, омив їхні рани і хрестився з усіма своїми домашніми.

З Филип апостоли Павло і Сила пішли до міст Амфіполя, Аполлонії і Солуні, здобуваючи в кожному місті нових учнів Христових і утверджуючи церкви.

У Коринфі святий апостол Сила був висвячений на єпископа, там він, здійснивши багато знамень і чудес, закінчив своє життя.

Святий апостол Силуан проповідував Слово Боже разом із верховними апостолами Петром і Павлом. У 1-му Соборному Посланні святий апостол Петро згадує про нього: “Це коротко написав я вам через Силуана, вірного, як думаю, вашого брата” (1Пет. 5:12). Святий Силуан був поставлений єпископом у Солунь і там мученицьки помер, зазнавши багато скорбот і напастей заради Господа.

Про святого апостола Крискента згадує святий апостол Павло у 2-му Посланні до Тимофія (2Тим. 4:10), кажучи, що Крискент пішов із проповіддю до Галатії. Там він був поставлений єпископом, а потім проповідував Слово Боже в Галлії. У місті Вієнні апостол Крискент поставив єпископом свого учня Захарію. Повернувшись до Галатії, він мученицьки помер під час правління царя Траяна (98-117).

Святий апостол Єпенет був поставлений єпископом у Карфагені. У Посланні до Римлян (Рим. 16:5) святий апостол Павло пише: “Вітайте улюбленого мого Епенета, який є начаток Ахаії для Христа” (Рим. 16:5). У тому ж Посланні апостол Павло згадує й апостола Андроніка: “Вітайте Андроніка і Юнію, родичів моїх і в’язнів зі мною, які прославилися між Апостолами і ще раніше мене увірували в Христа” (Рим. 16:7). Святий апостол Андронік був єпископом у Паноннії (пам’ять святих Андроніка і Юнії 17 травня).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолам Силе, Силуану, Крискенту, Епенету и Андронику, глас 3

Лик пяточи́сленный апо́стол Христо́вых пе́сньми восхва́лим,/ Си́лу, Силуа́на, Криске́нта, Андрони́ка со Епене́том,/ си́и бо и́дольскую лесть обличи́ша/ и, неве́рныя в ве́ру улови́вше,// мо́лят непреста́нно о всех, па́мять их велича́ющих.

Кондак апостолам Силе, Силуану, Крискенту, Епенету и Андронику, глас 4

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да,/ гро́здие принося́ще, му́дрии, в доброде́телех,/ вино́ нам спасе́ния источа́юще,/ е́же прие́млюще, весе́лия исполня́емся,/ пра́зднующе всечестну́ю ва́шу па́мять,/ в ню́же моли́теся о оставле́нии грехо́в на́ших,// Госпо́дни апо́столи.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Л0зіе kви1стесz хrт0ва віногрaда, гр0здіе приносsще мyдріи въ добродётелехъ, віно2 нaмъ сп7сeніz и3сточaюще: є4же пріeмлюще весeліz и3сполнsемсz, прaзднующе пречестнyю вaшу пaмzть: въ ню1же моли1тесz њ њставлeніи грэхHвъ нaшихъ, гDни ґпcли.

Ще в розробці