...
Житія святих,  Травень

Апостол від семидесяти Карп, єпископ Берійський (Македонський)

 

День пам'яті (н. ст.)

Місяця травня на 26-й день / січня на 4-й день — Собор семидесяти апостолів

Святий апостол Карп (із числа 70-ти) був учнем і супутником святого апостола Павла. У Другому посланні до Тимофія апостол згадує ім’я Карпа, в домі якого у Троаді він залишив фелонь і книги (2Тим. 4:13). Знаючи Карпа як людину доброчесну і таку, що володіє піднесеною чистотою розуму, апостол Павло поставив його єпископом Берії Фракійської. Апостол Карп ходив з проповіддю Євангелія на острів Крит. Тут його відвідав святий Діонісій Ареопагіт (пам’ять 16 жовтня). У своїх спогадах Діонісій розповідає про чудесне видіння апостолу Карпу.

Святий апостол Карп мирно помер у Берії. За іншими ж джерелами, він прийняв мученицьку кончину під час гонінь імператора Нерона.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь апостолу Карпу, епископу Берийскому, глас 3

Апо́столе святы́й Ка́рпе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак апостолу Карпу, епископу Берийскому, глас 4

Я́ко звезду́ пресве́тлую, Це́рковь всегда́ стяжа́ тя, апо́столе Ка́рпе,/ чуде́с твои́х многоподава́нием просвеща́ема,// спаси́ ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй кaрпе, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Ћкw ѕвэздY пресвётлую цRковь всегдA стzжa тz, ґпcле кaрпе, чудeсъ твои1хъ многоподавaніемъ просвэщaема, сп7си2 вёрою чтyщихъ пaмzть твою2.

Ще в розробці