...
Вибрані праці святих отців,  святий Феофілакт Болгарський, архієпископ Охридський

Тлумачення на послання до Ефесян святого апостола Павла

Зміст
УкраїнськаРосійська

Передмова

Ефес – митрополія (головне місто) Малої Азії; він вшановував, як вищу, богиню Артеміду, і на честь її був там найвеличніший і найпрекрасніший храм, який шанували всі елліни, але особливо ефесяни, тож Ефес навіть називали служителем Артеміди, як це сказано в книзі Діянь (Діян. 19:35). В Ефесі дуже довго жив євангеліст Іоанн, засланий сюди, і тут помер. І Тимофія там залишив Павло вчителем; найзнаменитіші з філософів також жили в ньому. Отже, оскільки це місто було таким побожним і так славилося мудрецями, то Павло з особливою ретельністю пише до ефесян і повір’язує їм найглибші й найпіднесеніші думки, як таким, що вже отримали оглашення. Пише ж це повне піднесених думок послання з Риму, де перебував у кайданах. Тому й нам потрібна особлива увага, щоб зрозуміти таємниці, які в ньому містяться.

Глава первая

Еф.1:1. Павел, з волі Божої (δια θελματος Θεοΰ) Апостол Іісуса Христа,

Предисловие

Ефес – митрополия (главный город) Малой Азии; он чтил, как высшую, богиню Артемиду, и в честь ее был там величественнейший и прекраснейший храм, который был уважаем всеми эллинами, но особенно ефесянами; так что Ефес даже назывался служителем Артемиды, как это сказано в книге Деяний (Деян.19:35). В Ефесе очень долго жил евангелист Иоанн, сосланный сюда, и здесь умер. И Тимофея там оставил Павел учителем; знаменитейшие из философов также жили в нем. Итак, поскольку этот город был так набожен и так славился мудрецами, то Павел с особенным старанием пишет к ефесянам и поверяет им самые глубокие и возвышенные мысли, как уже получившим оглашение. Пишет же это полное возвышенных мыслей послание из Рима, где находился в узах. Поэтому и нам нужно особенное внимание, чтобы понять заключающиеся в нем тайны.

Глава первая

Еф.1:1. Павел, волею Божиею (δια θελματος Θεοΰ) Апостол Иисуса Христа,

Знайшли помилку