...
Вибрані праці святих отців,  Преподобний Порфирій Кавсокалівіт (Баірактаріс)

Квіткослов порад

Зміст
УкраїнськаРосійська

Вступ

Висловлюємо нашу палку подяку шановному пану Константіносу Караколі, доктору богослов’я, який втілив у життя свій чудовий творчий задум – на основі різноманітних книжок і періодичних видань про отця Порфирія скласти збірник духовних повчань і порад Старця. Свою працю автор люб’язно подарував нашому ісихастиріону1.

Безумовно, будь-якому християнину буде корисно мати у своєму розпорядженні збірку богомудрих повчань отця Порфирія, в якій, завдяки групуванню за темами, кожне питання отримує всебічне висвітлення. Постійне поглиблене вивчення духовних питань необхідне вірянам для досягнення духовної зрілості та досконалості. Перечитуючи книгу вдруге і втретє, ми поглиблюємо своє розуміння тексту. Отже, той факт, що хтось уже читав деякі з книжок, на основі яких складено цю збірку, зовсім не означає, що знайомство з нею буде зайвим. Навпаки, уважне прочитання цієї книжки принесе велику користь, бо читач зможе зіставити різноманітні поради та настанови отця Порфирія з кожного конкретного питання, таким чином побачивши його у всебічному висвітленні. Чем глубже мы вникаємо в одне питання, тим краще починаємо розуміти й інші. Так, правильне розуміння істинного смирення призводить до вірного розуміння істинної любові, сердечного спокою, прощення ближніх тощо.

Ми від щирого серця бажаємо, щоб ця книга допомогла багатьом і багатьом православним християнам у їхньому духовному житті, у набутті духовного бачення, і просимо читачів не забувати і нас у своїх молитвах.

Введение

Выражаем нашу горячую благодарность уважаемому господину Константиносу Караколи, доктору богословия, воплотившему в жизнь свой замечательный творческий замысел – на основе различных книг и периодических изданий об отце Порфирии составить сборник духовных наставлений и советов Старца. Свой труд автор любезно подарил нашему исихастириону1.

Безусловно, любому христианину будет полезно иметь в своем распоряжении сборник богомудрых наставлений отца Порфирия, в котором, благодаря группировке по темам, каждый вопрос получает всестороннее освещение. Постоянное углубленное изучение духовных вопросов необходимо верующим для достижения духовной зрелости и совершенства. Перечитывая книгу по второму и третьему разу, мы углубляем свое понимание текста. Следовательно, тот факт, что кто-то уже читал некоторые из книг, на основе которых составлен настоящий сборник, вовсе не означает, что знакомство с ним будет излишним. Наоборот, внимательное прочтение этой книги принесет большую пользу, потому что читатель сможет сопоставить различные советы и наставления отца Порфирия по каждому конкретному вопросу, таким образом увидев его во всестороннем освещении. Чем глубже мы вникаем в один вопрос, тем лучше начинаем понимать и другие. Так, правильное понимание истинного смирения приводит к верному пониманию истинной любви, сердечного покоя, прощения ближних и т. д.

Мы от всего сердца желаем, чтобы эта книга помогла многим и многим православным христианам в их духовной жизни, в стяжании духовного видения, и просим читателей не забывать и нас в своих молитвах.