...
Житія святих,  Січень

Преподобна Ксенія Римляниня

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 24-й день

Преподобна Ксенія (V), в миру Євсевія, була єдиною дочкою знатного римського сенатора. З юності вона прагнула до Бога. Щоб уникнути майбутнього шлюбу, вона таємно пішла з рідної домівки з двома відданими їй служницями і відпливла на кораблі. Зустрівшись, за промислом Божим, з настоятелем обителі святого апостола Андрія, що знаходилася в місті Міласс, в Кесарії, вона попросила його взяти її разом із супутницями до Міласса; змінивши своє ім’я, вона назвалася Ксенією. У Мілассі вона купила землю, побудувала храм в ім’я святого Стефана і заснувала жіночий монастир. Незабаром після цього єпископ Міласса, Павло, висвятив Ксенію на дияконису, як цілком гідну цього звання за доброчесним життям. Свята всім надавала допомогу: для бідних була благодійницею, для скорботних – втішницею, для грішних – наставницею. Мала глибоке смирення, вважаючи себе гіршою і грішнішою за всіх. У подвигах своїх керувалася порадами палестинського подвижника преподобного Євфимія. Високим життям свята Ксенія привернула багато душ до спасіння. Смерть святої діви під час молитви була відзначена Господом явленням у небі над монастирем знамення у вигляді світлого вінця з хрестом, що блищав посеред нього, який супроводжував тіло святої, винесене в місто до народу, і зберігався до самого моменту поховання. Безліч хворих, торкаючись мощей святої, отримали зцілення.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобной Ксении Миласской, глас 8

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́,/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ксе́ние, дух твой.

Кондак преподобной Ксении Миласской, глас 2

Твою́ страннонра́вную, Ксе́ние, па́мять соверша́юще,/ любо́вию почита́ющии тя, пое́м Христа́,/ во всех тебе́ подаю́щаго кре́пость исцеле́ний,// Ему́же всегда́ моли́ся о всех нас.

Тропaрь, глaсъ и7:

Въ тебЁ, м™и, и3звёстнw сп7сeсz є4же по џбразу: пріи1мши бо крeстъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2, презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz xeніе, дyхъ тв0й.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Кровeй твои1хъ:

Твою2 страннонрaвную, xeніе, пaмzть совершaюще, люб0вію почитaющіи тS, поeмъ хrтA, во всёхъ тебЁ подаю1щаго крёпость и3сцэлeній: є3мyже всегдA моли1сz њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку