...
Преподобний Маркел, ігумен обителі "Незасинаючих" p18dc4nncm1r151tqq7oq1m5v1eq63
Житія святих,  Грудень

Преподобний Маркел, ігумен обителі “Незасинаючих”

Місяця грудня на 29-й день

Преподобний Маркел, ігумен обителі «Незасинаючих», був родом із м. Апамеї в Сирії. Він рано втратив своїх батьків-християн. Освіту здобув спочатку в Антіохії, потім в Ефесі. Весь маєток, що дістався від батьків, він роздав жебракам, порвавши зв’язок зі світом. В Ефесі під керівництвом досвідченого старця Маркелл вступив на шлях подвижництва, але потім пішов у Візантію до преподобного Олександра, ігумена обителі «Незасинаючих». Обитель отримала назву від того, що в ній псалмоспів відбувався безперервно – день і ніч. Преподобний прийняв Маркела і постриг його в чернецтво. Ревно трудячись у чуванні, пості й молитві, святий рано удостоївся великих духовних обдарувань і дару прозорливості. Він передбачив день кончини авви Олександра і своє обрання ігуменом, але, будучи сам ще молодий, не захотів мати підначальників і тимчасово пішов з обителі, обходив монастирі, отримуючи повчання від старців.

Після смерті святого Олександра, коли ігуменом був поставлений авва Іоанн, Маркелл повернувся, на велику радість братії. Авва Іоанн зробив Маркела найближчим своїм помічником. Після смерті Іоанна святий Маркел всупереч своєму бажанню був обраний ігуменом монастиря і в цьому сані перебував 60 років. Далеко поширилася слава про його святе життя. До Маркела приходили здалеку знатні й прості, багаті й убогі. Ті, хто оточував святого, багато разів бачили Ангелів, які супроводжували святого і охороняли його. Допомогою Божою обитель «Незасинаючих» упорядковувалася. Святий Маркел, отримуючи від віруючих людей кошти на її розширення і прикрашання, побудував прекрасну велику церкву, лікарню, будинок для мандрівників. Своєю молитвою преподобний лікував хвороби, виганяв бісів і творив чудеса. Так, один із ченців був посланий в Анкару і там захворів. Будучи при смерті, він подумки звернувся до свого авви. Одразу ж преподобний Маркел духовним слухом почув крик учня, встав на молитву, і хворий негайно ж одужав. Коли корабель, на якому перебували його ченці, був у небезпеці, молитвою преподобний вгамував морську бурю. Коли святому сказали, що у Візантії вирує пожежа, він слізно помолився за місто, яке гине у вогні, і пожежа вщухла, ніби загашена сльозами преподобного. Одного разу слуга якогось вельможі Ардавурія на ім’я Іоанн, незаслужено звинувачений, сховався в обителі від гніву пана. Ардавурій двічі вимагав від святого Маркела, щоб він видав йому Іоанна, але той щоразу відмовлявся. Тоді Ардавурій надіслав загін воїнів, і монастир був оточений. Зневірені братія прийшли до авви, просячи позбавлення від біди. Святий Маркел один безстрашно вийшов за ворота монастиря до воїнів, тримаючи хрест. Преподобного оточувало сяйво, від хреста виходили блискавки; чувся грім. Тоді загін звернувся до втечі. Ардавурій, дізнавшись від воїнів про те, що трапилося, жахнувся і заради святого Маркела пробачив слугу.

Преподобний мирно відійшов до Бога 485 року. Його вірний учень Лукіан тяжко сумував за ним, але на п’ятий день після смерті преподобний Маркел з’явився йому і втішив, передбачивши швидку смерть.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Маркеллу Апамейскому, глас 8

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́м бо Крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Марке́лле, дух твой.

Кондак преподобному Маркеллу Апамейскому, глас 8

Я́ко звезда́, красно́ сия́я,/ от Ефе́са провозсия́л еси́ нам, всеблаже́нне, пости́жно,/ и доброде́тельми возгреме́л еси́,/ наста́вник и́ноком мно́гим быв, преподо́бне,/ того́ ра́ди и ца́рствующий град просвети́л еси́,/ и сего́ ра́ди вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче всеблаже́нне Марке́лле.

Слaва, тропaрь прпdбнагw, глaсъ и7:

Въ тебЁ, џтче, и3звёстнw сп7сeсz є4же по џбразу: пріи1мъ бо крeстъ, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 дёz ўчи1лъ є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбне маркeлле, д¦ъ тв0й.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной:

Ћкw ѕвэздA,крaснw сіsz, t є3фeса провозсіsлъ є3си2 нaмъ, всебlжeнне, пости1жнw, и3 добродётельми возгремёлъ є3си2, настaвникъ и4нокwмъ мнHгимъ бhвъ, прпdбне, тогw2 рaди и3 цaрствующій грaдъ просвэти1лъ є3си2, и3 сегw2 рaди вопіeмъ ти2: рaдуйсz, џтче всебlжeнне маркeлле.

Ще в розробці

Знайшли помилку