Великомученик Прокопій (до мучеництва Неаній) Кесарійський (Палестинський) p1ao15h49a4ln1o0bt5s3qio564
Житія святих,  Липень

Великомученик Прокопій (до мучеництва Неаній) Кесарійський (Палестинський)

Місяця липня на 8-й день

Святий великомученик Прокопій, у миру Неаній, родом з Єрусалима, жив і постраждав за царювання імператора Діоклітіана (284-305). Батько його, знатний римлянин, на ім’я Христофор, був християнином, але мати святого, Феодосія, залишалася язичницею. Рано втративши батька, юний юнак був вихований матір’ю. Здобувши прекрасну світську освіту, він був представлений Діоклітіану в перший рік його вступу на престол і швидко просунувся по службі. До 303 року, коли було розпочато відкрите гоніння на християн, Неаній був посланий проконсулом в Олександрію з велінням нещадно переслідувати Церкву Божу. Але на шляху до Єгипту, поблизу сирійського міста Апамеї, Неанію було явлення Господа Ісуса Христа, як колись Савлу на шляху до Дамаска. Божественний голос сповістив: “Неанію, і ти йдеш на Мене?” Неаній запитав: “Хто Ти, Господи?” – “Я – розп’ятий Ісус, Син Божий”. Водночас у повітрі з’явився сяючий хрест. Після видіння Неаній відчув у своєму серці невимовну радість і духовну радість і перетворився з гонителя на ревного послідовника Христа. Відтоді Неаній полюбив християн і переможно боровся тільки проти варварів-язичників.

Але на святому угоднику збулося слово Спасителя, що “вороги людині – домашні її” (Мф. 10:36). Мати, язичниця, сама прийшла до імператора зі скаргою на сина, який не шанує вітчизняних богів. Неанія викликали до прокуратора Іудеї Іуста, де йому урочисто вручили послання Діоклітіана. Прочитавши повне богохульств послання, Неаній мовчки на очах у всіх порвав його. Це був уже злочин, який римляни позначили як “образа величності”. Неаній був узятий під варту і в кайданах відправлений до Кесарії Палестинської, де нудився колись апостол Павло. Після страшних мук святого кинули в сиру темницю. Вночі в тюремній кімнаті засяяло світло, і Сам Господь Ісус Христос, прийшовши зі світлими Ангелами, здійснив Хрещення страждальця-сповідника, давши йому ім’я Прокопій.

Багаторазово святого Прокопія водили в судилище, примушували відректися від Христа і знову піддавали тортурам. Стійкість мученика і його полум’яна віра низводили рясну благодать Божу на людей, які бачили страту. Натхненні подвигом Прокопія, пішли під меч ката багато хто з колишніх вартових святого в’язня і римські солдати разом зі своїми трибунами Нікостратом і Антіохом. Мученицькими вінцями закарбували свою віру дванадцять жінок-християнок, які самі прийшли до воріт Кесарійської преторії. Вражена великою вірою християн і їхньою мужністю, бачачи непохитність сина, який переносив тяжкі страждання, Феодосія покаялася, встала в ряди сповідниць і була страчена. Нарешті, вже новий прокуратор, Флавіан, переконавшись у марності тортур, засудив святого великомученика Прокопія до усікновення мечем. Вночі християни взяли багатостраждальне тіло і, оповивши гробовими пеленами, зі сльозами і молитвами поклали на землю († 303).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому), глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Проко́пий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому), глас 2

Ре́вностию ко Христу́ Боже́ственною распала́емь/ и Креста́ кре́постию огражда́емь,/ враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие,/ и честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́,// ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.

Молитва великомученику Прокопию, Кесарийскому (Палестинскому)

О, святы́й страстоте́рпче Христо́в Проко́пие! Услы́ши нас гре́шных, предстоя́щих ны́не пред свято́ю ико́ною твое́ю и уми́льно моля́щих тя: помоли́ся о нас (имена) к Иису́су Христу́ Бо́гу на́шему и Его́ ро́ждшей Ма́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице, е́же отпусти́ти нам согреше́ния на́ша, я́же соде́яхом. Испроси́ у Го́спода к по́льзе душе́вней и теле́сней ми́лость, мир, благослове́ние, во е́же изба́витися нам всем в день су́дный стра́шный, шу́ия ча́сти спасти́ся, ста́ти же одесну́ю со избра́нными Его́ к насле́дию Ца́рствия Небе́снаго, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, прок0пій во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тогw2 мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Рeвностію ко хrтY бжcтвенною распалaемь, и3 кrтA крёпостію њграждaемь, врагHвъ шатaніе и3 дeрзость низложи1лъ є3си2, прок0піе, и3 честнyю цRковь возвhсилъ є3си2, вёрою преуспэвaz, и3 просвэщaz нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку