Великомученик Іоанн Новий, Сочавський p1eap9r74l36jl76142015c34m03
Житія святих,  Червень

Великомученик Іоанн Новий, Сочавський

Місяця червня на 2-й день

Святий великомученик Іоанн Новий, Сочавський, жив у XIV столітті в місті Трапезунді, займався торгівлею, був благочестивий, твердий у православ’ї і милостивий до бідних.

Одного разу в торгових справах йому довелося плисти на кораблі. Капітан корабля був неправославним. Вступивши в суперечку про віру зі святим Іоанном, він був осоромлений і затаїв злобу на святого. Під час зупинки корабля в Белграді Босфорському капітан з’явився до градоначальника, вогнепоклонника за вірою, і повідомив, що на його кораблі є вчений чоловік, який бажає теж стати вогнепоклонником.

Градоначальник із пошаною запросив святого Іоанна приєднатися до вогнепоклонників, зневаживши віру в Христа.

Святий таємно молився, закликаючи на допомогу Того, Хто сказав: “Коли ж поведуть віддавати вас, не турбуйтеся наперед, що вам казати, і не обмірковуйте, але що дано буде вам того часу, те й говоріть, бо не ви будете говорити, а Дух Святий” (Мк. 13:11). І Господь дав йому мужність і розуміння відкинути всі домагання нечестивців і твердо сповідувати себе християнином.

Після цього святий був так жорстоко побитий палицями, що все тіло його було розтерзане, і плоть під ударами розліталася шматками. Святий мученик молився, дякуючи Богові, який удостоїв його пролити за Нього кров і омити свої гріхи. Потім святого закували в ланцюги і відволокли в темницю. Вранці градоначальник велів знову привести святого. Мученик постав перед ним зі світлим і веселим обличчям. Від повторної пропозиції зректися Христа безстрашний мученик відмовився з колишньою твердістю, викривши правителя як знаряддя сатани. Тоді його знову побили палицями так, що всі нутрощі його оголилися. Присутній народ не витримав цього страшного видовища і став обурено кричати, викриваючи правителя, який так нелюдяно катує беззахисну людину. Правитель, припинивши побиття, велів прив’язати великомученика за ноги до хвоста дикого коня і тягнути вулицями міста. Жителі єврейських кварталів особливо знущалися з мученика, кидали в нього камінням, врешті-решт, хтось схопив меч, наздогнав тягнучого святого і відрубав йому голову.

Тіло великомученика з відрубаною головою лежало до вечора, ніхто з християн не наважувався взяти його. Вночі над ним було видно стовп, що світився, і безліч палаючих лампад; три світлоносних мужі здійснювали над тілом святого спів псалмів і кадіння. Один з євреїв, думаючи, що це християни прийшли взяти останки мученика, схопив лук і хотів пустити в них стрілу, але, зв’язаний невидимою силою Божою, став нерухомий. З настанням ранку видіння зникло, а стрілець продовжував стояти нерухомо. Розповівши присутнім жителям міста про нічне видіння і Божу кару, що спіткала його, він звільнився від невидимих уз. Дізнавшись про те, що трапилося, градоначальник дозволив поховати останки великомученика. Тіло було поховано при місцевій церкві. Це сталося між 1330 і 1340 роками.

Капітан, який віддав святого Іоанна на муки, розкаявся і вирішив таємно вивезти мощі на свою батьківщину, але великомученик, з’явившись уві сні пресвітеру храму, перешкодив цьому. Через 70 років мощі було перенесено в столицю Молдо-Влахійського князівства Сочаву і покладено в соборній церкві.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь великомученику Иоанну Новому, Сочавскому, глас 4

Житие́ на земли́ до́бре окормля́я, страда́льче,/ ми́лостынями, и ча́стыми моли́твами, и слеза́ми,/ па́ки же ко страда́нию му́жески устреми́вся,/ пе́рсское обличи́л еси́ нече́стие./ Те́мже Це́ркве был еси́ утвержде́ние/ и христиа́н похвало́,// Иоа́нне приснопа́мятне.

Кондак великомученику Иоанну Новому, Сочавскому, глас 4

Морску́ю пла́вая пучи́ну ку́плею,/ от восто́ка тща́лся еси́ к се́веру,/ но Бо́гу призва́вшу тя,/ я́коже Матфе́й мы́тницу, ты же ку́плю оста́вль/ и Тому́ после́довал еси́ кро́вию му́чения,/ вре́менными искупи́в непроходи́мая,// и вене́ц прия́л еси́ непобеди́мый.

Молитва великомученику Иоанну Новому, Сочавскому

Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Иоанне, несумненный ходатаю нашего спасения. Молим тя раби твои, собрании днесь в Божественнем твоем храме и раце святых мощей поклоняющиеся; милостив буди якоже нам, тако и далече отстоящим и на помощь тя призывающим и мученическия твоя страдания похвалами ублажающим. Испроси нам всем у многомилостиваго Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа прощения и оставления грехов, до сего дне и часа содеянных нами. Сохрани нас невредимых от всех козней лукаваго и ненаветну жизнь нашу соблюди от всех зол душевных и телесных, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Тропaрь, глaсъ д7:

ЖитіE на земли2 д0брэ њкормлsz, страдaльче, млcтынzми и3 чaстыми мл7твами, и3 слезaми, пaки же ко страдaнію мyжески ўстреми1всz, пeрсское њбличи1лъ є3си2 нечeстіе. Тёмже цRкве бhлъ є3си2 ўтверждeніе, и3 хrтіaнъ похвало2, їwaнне приснопaмzтне.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Морскyю плaваz пучи1ну кyплею, t вост0ка тщaлсz є3си2 къ сёверу: но бGу призвaвшу тS, ћкоже матfeй мhтницу, тh же кyплю њстaвль, и3 томY послёдовалъ є3си2 кр0вію мучeніz, врeменными и3скупи1въ непроходи6маz, и3 вэнeцъ пріsлъ є3си2 непобэди1мый.

Ще в розробці

Знайшли помилку