Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна p1akd38gtpi711e911pt28g1pot3
Житія святих,  Серпень

Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

Місяця серпня на 29-й день

Про мученицьку кончину Предтечі Господнього в 32 році після Різдва Христового оповідають Євангелія за Матфеєм (Мф. 14:1-12) і Марком (Мк. 6:14-29). Однак Священний переказ Апостольської Церкви зберіг деякі подробиці цих подій, що відбувалися незадовго до Розп’яття і Воскресіння Христового.

Після смерті Ірода Великого римляни розділили територію Палестини на чотири частини і в кожній частині поставили правителем свого ставленика. Ірод Антипа отримав від імператора Августа в управління Галілею. У нього була законна дружина, дочка аравійського царя Арефи. Ірод залишив її і співмешкав з Іродіадою, дружиною свого брата. Пророк Іоанн неодноразово викривав його, але цар не наважився заподіяти йому зла, бо шанував Іоанна Хрестителя як пророка і боявся народного гніву. Все ж святий Іоанн Хреститель був посаджений у темницю царем Іродом (Лк. 3:19-20).

У день свого народження Ірод влаштував багатий бенкет, на якому перед гостями танцювала Саломія, дочка Іродіади. Вона так догодила цим Іродові, що він заприсягся перед гостями дати їй усе, чого б вона не попросила. Саломія пішла до матері за порадою. Іродіада навчила дочку просити голову святого Іоанна Хрестителя. Ірод засмутився: він боявся гніву Божого за вбивство пророка, але не міг порушити необережної клятви.

Іоанну Хрестителю відрубали голову і віддали Саломії. За переказами, голова продовжувала викривати Ірода та Іродіаду. Несамовита Іродіада сколола язик пророка шпилькою і закопала голову в нечистому місці. Але Іоанна, дружина царського домоправителя Хузи, таємно взяла святу голову, поклала в посудину і поховала її на Оливній горі, в одному з маєтків Ірода. Тіло святого Іоанна Хрестителя взяли його учні й поховали його.

Божий гнів обрушився на тих, хто наважився погубити пророка. Саломія переходила взимку річку Сікоріс і провалилася під лід. Вона висіла тілом у воді, а голова її перебувала над льодом. Подібно до того, як вона колись танцювала ногами по землі, тепер вона, немов танцююча, робила безпорадні рухи в крижаній воді. Так вона висіла доти, доки гострий лід не перерізав її шию. Голову її, відрізану гострою крижиною, принесли Іродові та Іродіаді, як колись принесли їм голову Іоанна Предтечі, а тіло її так і не знайшли. Аравійський цар Арефа, щоб помститися за безчестя своєї доньки – дружини Ірода четвертовласника, – рушив свої війська проти нечестивого царя і завдав йому поразки. Римський імператор Гай Юлій Цезар Калігула (37-41 рр.) у гніві заслав Ірода разом з Іродіадою в ув’язнення до Галлії, а потім до Іспанії. Там їх поглинула земля, що розверзлася.

Через багато років після страти Іоанна Хрестителя, коли земля, в якій лежав сосуд зі святою главою Предтечі, перейшла у власність благочестивому вельможі Інокентію, цей сосуд був знайдений під час будівництва церкви, Інокентій дізнався про велич святині по колишніх чудесах і знаменнях, які при цьому відбувалися. Але перед своєю смертю, боячись, як би святиня не була зганьблена іновірцями, він знову сховав її в тому ж місці.

Минуло багато років, церква, побудована Інокентієм, прийшла в запустіння. Під час правління імператора Костянтина Великого двом ченцям, які прийшли на поклоніння до Єрусалима, двічі з’явився святий Іоанн Хреститель і вказав місце знаходження своєї чесної глави. Відкопавши святиню, ченці поклали її в мішок із верблюжої вовни і вирушили додому, але дорогою зустріли незнайомого гончаря, якому довірили нести дорогоцінну ношу. Тоді гончареві з’явився сам Предтеча і велів тікати від недбайливих ченців разом із ношею. У сім’ї гончаря чесна глава зберігалася і передавалася з покоління в покоління в запечатаному сосуді, поки ним не заволодів священик Євстафій, заражений єрессю аріанства. Користуючись чудодійною силою, що виходила від глави, він спокусив безліч людей у єресь. Коли ж його блюзнірство відкрилося, він утік, закопавши святиню в печері поблизу Емесси, сподіваючись згодом знову забрати її. Але Бог цього не допустив. У печері оселилися благочестиві ченці, і виник монастир.

452 року архімандриту монастиря Маркеллу святий Іоанн вказав у видінні місце приховування своєї глави, і вона була знову знайдена. Святиню перенесли в Емессу, а потім до Константинополя. Свято першого і другого чудесного віднайдення глави Іоанна Хрестителя відзначається Церквою 8 березня (24 лютого ст. ст.).

За часів іконоборства главу Іоанна Хрестителя таємно вивезли з Константинополя і сховали в Команах (поблизу Сухумі), де 407 року помер, повертаючись із заслання, святитель Іоанн Златоуст. Тільки після VII Вселенського Собору, який відновив у 787 році православне шанування ікон, за переказами, патріарх Ігнатій під час нічної молитви отримав вказівку про місцезнаходження святині. За наказом імператора Михайла III в Комани було направлено посольство, яке близько 850 року знайшло главу Іоанна Предтечі в зазначеному патріархом місці. Після цього главу було перенесено до Константинополя і покладено в придворній церкві; частина її зберігається на Афоні. Свято третього обрітення глави святого Іоанна Предтечі – 7 червня (25 травня ст. ст.).

На згадку усікновення глави святого Іоанна Хрестителя Церквою встановлене свято і суворий піст, як вираз скорботи християн про насильницьку смерть великого Пророка.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Собору и Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 2

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Кондак Усекновению главы Иоанна Предтечи, глас 5

Предте́чево сла́вное усекнове́ние,/ смотре́ние бысть не́кое Боже́ственное;/ да и су́щим во а́де Спа́сово пропове́сть прише́ствие./ Да рыда́ет у́бо Ироди́а,/ беззако́нное уби́йство испроси́вши:/ не зако́н бо Бо́жий, ни живы́й век возлюби́,// но притво́рный, привре́менный.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче: показaлбосz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ честнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ и3 сyщымъ во ѓдэ, бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ є7:

П®тeчево слaвное ўсэкновeніе, смотрeніе бhсть нёкое бжcтвенное: да и3 сyщымъ во ѓдэ сп7сово проповёсть пришeствіе. да рыдaетъ ќбw и3рwдjа, беззак0нное ўбjйство и3спроси1вши: не зак0нъ бо б9ій, ни живhй вёкъ возлюби2, но притв0рный приврeменный.

Ще в розробці

Знайшли помилку