Святитель Трифілій, єпископ Левкусійський (Кіпрський) p1ebm66lqkkpl1nlo1lak1spht9p3
Житія святих,  Червень

Святитель Трифілій, єпископ Левкусійський (Кіпрський)

Місяця червня на 13-й день

Святитель Трифілій, єпископ Левкусійський, народився в Константинополі, освіту здобув у Вериті (Бейрут, у Сирії). Він був дуже вчений і красномовний. Незважаючи на це, святитель обрав собі наставника не книжкового і не вченого, але чоловіка високої святості – святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського († 348, пам’ять 12 грудня). Імператор Констанцій II (337-340) тяжко захворів і, не отримавши допомоги від лікарів, звернувся з ревною молитвою до Бога. Уві сні він побачив Ангела, який показав йому собор святителів. Вказавши на двох із них, Ангел сказав, що тільки через них він може отримати зцілення. Констанцій розіслав по всіх областях імперії указ, що наказував зібратися єпископам. Це повеління отримав і святитель Спиридон. Разом зі своїм учнем святим Трифілієм він вирушив до імператора. Хворий відразу впізнав у тих, хто прийшов, зазначених йому Ангелом цілителів, вклонився їм і просив помолитися про його зцілення. Святитель Спиридон із молитвою доторкнувся до голови імператора, і він став здоровим. Святий Трифіллій захопився красою палацу, величним виглядом імператора, пишністю палацового життя. Святитель Спиридон сказав на це: “Навіщо ти дивуєшся? Хіба цей блиск робить царя більш праведним? Усі вони – царі й вельможі – однаково з останнім жебраком помруть і постануть на суд Божий. Слід шукати вічних благ і Небесної слави”.

Незабаром святий Трифіллій був поставлений єпископом міста Левкусії на Кіпрі. Він часто відвідував святителя Спиридона. Одного разу вони разом проходили місцевістю, що вирізнялася красою і достатком виноградників і садів, яка називалася Парімна. Святитель Трифілій, приваблений красою природи, став думати про те, щоб придбати цю землю. Святитель Спиридон побачив думки Трифілія і сказав: “Навіщо ти невпинно думаєш про земні й суєтні блага? Наше житло і багатство на Небесах, до них і потрібно прагнути”. Так святитель Спиридон поступово підносив свого учня до духовної досконалості, якої святий Трифілій досяг за молитвами свого наставника. Святитель Трифілій мав милостиву душу, незлобиве серце, праву віру, любов до всіх і багато інших чеснот.

Одного разу на Кіпрі проходив Собор єпископів. Отці Собору просили святителя Трифілія, відомого своєю вченістю і красномовством, виголосити повчання народу. Говорячи про зцілення Господом розслабленого (Мк. 2:11), він замість слова “одр” вжив “ложе”. Не терплячи неточної передачі Євангельського тексту, святитель Спиридон обурився і сказав святителю Трифілію: “Невже ти кращий за Того, Хто сказав “одр”, що соромишся слова Його?” – і негайно покинув храм. Так святитель Спиридон дав святителю Трифілію урок смирення, щоб він не загордився даним йому талантом красномовства. Святитель Трифілій мудро пас своє стадо. На кошти, що дісталися йому після матері, він побудував у Левкусії монастир. Помер святитель у глибокій старості близько 370 року.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрской, глас 4

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́,/ Я́же веще́й И́стина./ Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая,/ о́тче Трифи́ллие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Трифиллию, епископу Левкусии Кипрской, глас 8

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прие́м, Трифи́ллие,/ первопресто́льник показа́лся еси́ Левкуси́и/ и яви́лся еси́ тем провозвести́тель и Богоразу́мия наста́вник./ Сего́ ра́ди ра́достно взыва́ем ти:// ра́дуйся, святи́телей украше́ние.

Тропaрь ст7и1телz, глaсъ т0йже:

Прaвило вёры, и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz, kви1 тz стaду твоемY, ћже вещeй и4стина. Сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz, џтче тріфЂлліе, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ ст7и1телz, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной:

И#зрsдствомъ житіS чистотY дёвства пріeмъ, тріфЂлліе, первопрест0льникъ показaлсz є3си2 леvкусjи, и3 kви1лсz є3си2 тBмъ провозвэсти1тель, и3 бGоразyміz настaвникъ, сегw2 рaди рaдостнw взывaемъ ти2: рaдуйсz, с™и1телей ўкрашeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку