...
Священномученики Єрмолай, Єрмипп і Єрмократ Нікомідійські p1e218ib4evlbij9ij13edio73
Житія святих,  Липень

Священномученики Єрмолай, Єрмипп і Єрмократ Нікомідійські

Місяця липня на 26-й день

Священномученики Єрмолай, Єрмипп і Єрмократ, ієреї Нікомідійські, з-поміж небагатьох, хто залишився живим після того, як за велінням імператора Максиміана (284-305) у Нікомідійській церкві було спалено 20000 християн у 303 році (пам’ять 28 грудня). Вони ховалися у віддалених місцях і не переставали вчити язичників християнської віри. Повз будинок, у якому переховувався святий Єрмолай, часто проходив юнак-язичник Пантолеон (святий великомученик Пантелеімон; пам’ять 27 липня). Одного разу святий Єрмолай вийшов назустріч юнакові і попросив його зайти до нього в будинок. У бесіді святий Єрмолай став роз’яснювати своєму гостеві хибність, нечестя і суєтність поклоніння язичницьким божествам. З цього дня Пантолеон став щодня заходити до святого Єрмолая і прийняв від нього Святе Хрещення. Коли відбувався суд над святим великомучеником Пантелеімоном, були схоплені і святі Єрмолай, Єрміпп і Єрмократ. Напередодні святому Єрмолаю явився Господь Ісус Христос і відкрив йому, що наступного дня він постраждає за Нього і прийме мученицький вінець. Після святого Єрмолая схопили і привели на судилище і святих Єрмиппа та Єрмократа. Усім трьом було запропоновано відректися від Христа і принести жертву ідолам. Але вони рішуче відмовилися, сповідували свою віру в Господа Ісуса Христа і готовність із радістю померти за Нього. Язичники стали погрожувати святим ієреям муками і смертю. Раптово почався сильний землетрус, і ідоли в капищі впали і розбилися. Про це доповіли імператору. Розгніваний Максиміан віддав святих мучеників на катування і виніс їм смертний вирок. Мужньо перетерпівши всі муки, святі ієреї – мученики Єрмолай, Єрмипп і Єрмократ були обезголовлені близько 305 року.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученикам Ермолаю, Ермиппу и Ермократу Никомидийским, глас 4

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Тропарь священномученику Ермолаю Никомидийскому, глас 1

Ми́ром благода́ти пома́зан,/ преблаже́нне о́тче Ермола́е,/ иере́й Бо́га Вы́шняго яви́лся еси́/ и благоче́стия све́тлый пропове́дник,/ му́ченик же тве́рдый и безме́здный врач притека́ющих к тебе́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мч7ницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. тёхъ мл7твами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Ћкw с™и1тель бл7гочeстнw пожи1въ, и3 сщ7енномучeніz вэнeцъ пріsлъ є3си2: јдwльскіz жє1ртвы погаси1въ, д0брый пaстырь хrт0ва стaда бhлъ є3си2, премyдре, и3 пантелеи1мону и4стинный ўчи1тель. сегw2 рaди почитaемъ тS пёсньми вопію1ще, t бёдъ и3збaви нaсъ при1снw мл7твами твои1ми, є3рмолaе џтче нaшъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку