...
Житія святих,  Серпень

Священномученик Євпл Катанський (Сицилійський), архідиякон

Місяця серпня на 11-й день

Мученик архідиякон Євпл постраждав 304 року за імператорів Діоклітіана (284-305) і Максиміана (284-305). Він служив у сицилійському місті Катані. Завжди носячи при собі Євангеліє, святий Евпл безстрашно проповідував язичникам про Христа. Одного разу, коли він читав і пояснював Євангеліє народу, що зібрався, його схопили і представили правителю міста Калвісіану. Святий Евпл сповідав себе християнином і викрив ідольське нечестя. За це його піддали мукам. Пораненого святого кинули в темницю, де він пробув у молитві 7 днів. Господь вивів у темниці мученику джерело води для втамування спраги. Поставши вдруге перед суддею, укріплений і радісний, він знову сповідував віру в Христа і викрив мучителя за пролиття крові неповинних християн. Суддя велів відірвати святому вуха і відрубати голову. Коли святого повели на страту, йому на шию повісили Євангеліє. Випросивши час на молитву, архідиякон став знову читати і роз’яснювати народу Євангеліє. Багато хто з язичників увірував у Христа. Воїни взяли архідиякона й усікли мечем.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Евплу Катанскому, архидиакону, глас 4

Му́ченик Твой, Го́споди, Е́впл / во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: / име́яй бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́, / сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. / Того́ моли́твами // спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Евплу Катанскому, архидиакону, глас 1

Зако́ны Христо́вы в руку́ обнося́,/ предста́л еси́, вопия́ враго́м, в по́двизе:/ самозва́н есмь страда́льчествовати тверде́йши./ Те́мже, приклони́в ра́достно вы́ю твою́,/ подъя́л еси́ усече́ние мече́м,// сконча́вый тече́ние твое́.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, є4vплъ во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2мlтвами сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ с™aгw, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Зак0ны хrт0вы въ рукY њбносS, предстaлъ є3си2 вопіS врагHмъ въ п0двизэ: самозвaнъ є4смь страдaльчествовати твердёйши. тёмже приклони1въ рaдостнw вhю твою2, под8sлъ є3си2 ўсэчeніе мечeмъ, скончaвый течeніе твоE.

Ще в розробці

Знайшли помилку