Священномученик Кирил, єпископ Гортинський p1ao3i9ou2u89a7p1uo01i66ij3
Житія святих,  Ікони

Священномученик Кирил, єпископ Гортинський

Місяця липня на 9-й день / вересня на 6-й день

Священномученик Кирил, єпископ Гортинський, 50 років був єпископом у Гортинії. Він постраждав за часів імператора Декії, який правив у 249-251 роках (за іншими джерелами, за Діоклетіана, 284-305, і його співправителя Максиміана, 285-305). У деяких житіях також вказується, що жив він за часів одного з правителів на ім’я Луцій (I-II століття).

З юних років він вирізнявся доброчесністю. Як християнин він одного разу постав перед судом і після допиту був кинутий у темницю. Звільнений чудесним чином св. Кирил за велінням згори прибув до Риму, де надав велику допомогу Церкві своєю проповіддю. Коли ж почалося гоніння, п’ятдесятирічний подвижник вирушив до Єрусалима для підтримання духу християн, які перебували там (згідно з іншими даними, було йому 60 років). Дорогою він мав видіння і отримав повеління не оминути Крит. На острові його обрали єпископом міста Гортіни і за довгі роки святительства він багатьох навернув від темряви язичництва до світла істини.

У глибокій старості святого Кирила взяли на суд за свою проповідь серед язичників. Приведений на суд до правителя, який примушував його принести жертву ідолам, святий старець-ієрарх твердо сповідував свою віру в Христа і відмовився виконати душогубну вимогу. Правитель засудив святого Кирила до спалення, але вогонь не торкнувся святого. Бачачи диво, багато язичників увірували в Христа, а правитель, здивувавшись, воздав хвалу християнському Богові і відпустив єпископа на свободу.

Святий Кирил продовжував свою проповідь і багатьох язичників привів до Христа, сам же сумував, що не сподобився постраждати за Спасителя. Через деякий час правителю донесли, що святий Кирил не перестає благовістити і продовжує успішно навертати народ від темряви язичництва до світла Істини. Відбувся наказ умертвити старця. Почувши вирок, святий Кирил зрадів, що сподобляється мученицької смерті за Істину, і сам схилив голову під меч. Було йому близько 80 або 90 років.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Кириллу, епископу Гортинскому, глас 3

Гла́сом боже́ственным от темни́цы изведе́н,/ в Ри́ме бра́тию в боже́ственней ве́ре утверди́л еси́,/ и, от А́нгела глаго́лы прии́м о святи́тельстей па́стве,/ во страда́нии свое́м па́ки гла́су с Небесе́ сподо́бися,/ богоповеле́нный святи́телю и страда́льче Кири́лле,// моли́ за ду́ши на́ша.

Кондак священномученику Кириллу, епископу Гортинскому, глас 3

Ви́дев себе́ ра́ди темни́чныя две́ри отве́рсты в полу́нощи/ и и́долы сокруше́ны,/ и Горти́нскую па́ству святи́тельскую,/ от Бо́га повеле́нную, до́бре упа́с,/ и по Христе́ наде́ждно пострада́в,/ священному́чениче Кири́лле,// моли́ся за чту́щия тя.

Тропaрь, глaсъ G:

Глaсомъ бжcтвеннымъ t темни1цы и3зведeнъ, въ ри1мэ брaтію въ бжcтвеннэй вёрэ ўтверди1лъ є3си2, и3, t ѓгGла глаг0лы пріи1мъ њ с™и1тельстэй пaствэ, во страдaніи своeмъ пaки глaсу съ нб7сE спод0бисz, бGоповелённый с™и1телю и3 страдaльче кmрjлле, моли2 њ душaхъ нaшихъ

Кондaкъ, глaсъ т0йже:

Ви1дэвъ себє2 рaди темни6чныz двє1ри tвeрсты въ полyнощи и3 јдwлы сокрушeны, и3 гортv1нскую пaству с™и1тельскую, t бGа повелённую, д0брэ ўпaсъ, и3 по хrтE надeжднw пострадaвъ, сщ7енном§ниче кmрjлле, моли1сz њ чтyщихъ тS.

Ще в розробці

Знайшли помилку