...
Мучениця Іуліанія-дівиця і з нею 500 мужів та 130 жон, що в Нікомідії постраждали p18voecfm6hfkhq41s25g831eh04
Житія святих,  Грудень

Мучениця Іуліанія-дівиця і з нею 500 мужів та 130 жон, що в Нікомідії постраждали

Місяця грудня на 21-й день

Мучениця Іуліанія, дочка багатих язичників, народилася в місті Нікомідії (в Малій Азії) 286-го року. У дев’ятирічному віці батько Іуліанії, Африкан, заручив її знатному і багатому юнакові Елевсію, синові придворного вельможі. Через малолітство обох шлюб відклали до їхнього повноліття. За ці роки Іуліанія дізналася про християнську віру, повірила і хрестилася. Елевсій же просунувся по цивільній службі і став правителем Нікомідії. Коли наблизився час шлюбу, Іуліанія почала розповідати своєму нареченому-язичнику про християнську віру і вмовляти хреститися. Коли Елевсій відмовився, то й Іуліанія відмовилася від шлюбу з ним.

Грубий і неприборканий у гніві Африкан, дізнавшись, що дочка приєдналася до зневажуваної ним секти християн і відмовила такому завидному нареченому, сильно розгнівався на неї і став її бити. Іуліанія ж говорила батькові: “Христа шаную, Христа люблю, і мук за Нього не боюся.”

Тоді Африкан віддав свою дочку на суд самому Елевсію. Зачарований красою своєї колишньої нареченої, Елевсій спочатку ласкаво вмовляв її відмовитися від Христа і вийти за нього заміж. Потім, бачачи її твердість, почав погрожувати їй різними тортурами. Але ні обіцянки мирських благ, ні страх смерті не могли змусити Іуліанію відректися від Христа. Її піддали жорстокому бичуванню, після чого її кинули в темницю. Тут на Іуліанію чекало нове випробування: диявол з’явився їй у вигляді світлого ангела і став переконувати її проявити розсудливість і зробити малий компроміс. Здогадавшись за промовами, що з нею говорить ворог роду людського, Іуліанія помолилася Богу, і диявол із соромом зник.

Бачачи твердість Христової мучениці і чудеса, що відбуваються під час її тортур, багато жителів Нікомідії увірували в Христа. Усіх їх обезголовили. Після цього стратили і святу Іуліанію, якій виповнилося тоді 18 років. Це сталося 304-го року.

Мучениця Іуліанія шанується покровителькою цнотливості та дівоцтва. Частинки її мощей зберігаються в багатьох храмах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь мученице Иулиании, яже в Никомидии, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, Иулиани́я/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю;/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́.// Тоя́ моли́твами, я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак мученице Иулиании, яже в Никомидии, глас 3

Де́вства добро́тами преочище́на, деви́це,/ и муче́ния венцы́, Иулиани́е, ны́не венча́вшися,/ дае́ши су́щим в ну́ждах и неду́зех исцеле́ние и спасе́ние,/ приступа́ющим к ра́це твое́й:// Боже́ственную бо благода́ть Христо́с источа́ет и жизнь ве́чную.

Тропaрь с™hz, глaсъ д7:

Ѓгница твоS, їи7се, їуліанjа, зовeтъ вeліимъ глaсомъ: тебE, женишE м0й, люблю2, и3 тебE и4щущи страдaльчествую, и3 сраспинaюсz, и3 спогребaюсz крещeнію твоемY, и3 страждY тебє2 рaди, ћкw да цrтвую въ тебЁ, и3 ўмирaю за тS, да и3 живY съ тоб0ю: но, ћкw жeртву непор0чную, пріими1 мz съ люб0вію пожeршуюсz тебЁ. тоS мл7твами, ћкw млcтивъ, сп7си2 дyшы нaшz.

Кондaкъ с™hz, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Дёвства добр0тами преwчищeна, дэви1це, и3 мучeніz вэнцы6, їуліанjе, нhнэ вэнчaвшисz, даeши сyщымъ въ нyждахъ и3 недyзэхъ и3сцэлeніе и3 сп7сeніе, приступaющымъ къ рaцэ твоeй: бжcтвенную бо бл7годaть хrт0съ и3сточaетъ и3 жи1знь вёчную.

Ще в розробці

Знайшли помилку