...
Житія святих,  Грудень

Священномученик Ігнатій Богоносець

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 29-й день – перенесення мощей / грудня на 20-й день

Святий Ігнатій Богоносець має особливе значення для нас, бо він близько спілкувався з апостолами, безпосередньо від них чув християнське вчення і був свідком розповсюдження та розвитку перших християнських громад. У своїх семи листах він закарбував для нас апостольську епоху.

Святий Ігнатій народився в Сирії в останні роки життя Спасителя. Його життєпис оповідає, що він був тим отроком, якого Господь взяв на руки і сказав: “якщо ви не навернетесь і не будете, як діти, не ввійдете в Царство Небесне” (Мф. 18:3). Богоносцем його названо тому, що, міцно люблячи Господа, він неначе носив Його у своєму серці. Він був учнем апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Із послання святого Ігнатія до смирнян видно, що він був особливо близький до апостола Петра і супроводжував його в деяких його апостольських подорожах. Незадовго до руйнування Єрусалима 72 року помер Евод, один із сімдесяти учнів Христових, і його наступником на Антіохійській кафедрі (у столиці Сирії) став Ігнатій.

Святий Ігнатій керував Антіохійською церквою протягом 40 років (67-107 рр.). В особливому видінні він удостоївся побачити небесне богослужіння і почути Ангельський спів. За зразком Ангельського світу він запровадив на богослужіннях антифонний спів, у якому два хори чергуються і ніби перегукуються. Цей спів із Сирії швидко поширився в ранній Церкві.

У 107 році під час походу проти вірмен імператор Траян проходив через Антіохію. Йому доповіли, що святитель Ігнатій сповідує Христа, вчить зневажати багатство, зберігати дівоцтво і не приносити жертву римським богам. Імператор викликав святителя і зажадав, щоб він припинив свою проповідь про Христа. Старець відмовився. Тоді його в кайданах відправили в Рим, де на потіху народу його віддали на розтерзання звірам у Колізеї. Дорогою до Рима він написав сім послань, які збереглися до наших днів. У своїх посланнях святий Ігнатій просить християн не намагатися врятувати його від смерті: “Благаю вас, не виявляйте мені необережної любові. Залиште мене бути їжею звірів, щоб за допомогою їх досягти Бога. Я – пшениця Божа. Нехай перемелють мене зуби звірів, щоб став я чистим хлібом Христовим”. Почувши про мужність святителя, Траян припинив гоніння на християн. Мощі його було перенесено до Антіохії, а згодом повернуто до Рима і покладено в церкві в ім’я священномученика Климента, папи Римського.

У своєму посланні до Єфесян святий Ігнатій писав: “Зберігайте віру і любов та на ділі показуйте себе християнами. Віра і любов суть початок і кінець життя. Віра – початок, а любов – кінець, обидві ж у з’єднанні суть діло Боже. Все інше, що належить до чеснот, від них походить. Ніхто, хто сповідує віру, не грішить, і ніхто, хто здобув любов, не ненавидить”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

Апо́стольских нра́вов подража́телю/ и престо́ла их сонасле́дниче,/ архиере́ев удобре́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́ри дерзну́л еси́, ве́ры ра́ди/ и, слово и́стины исправля́я,/ до кро́ве пострада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ґпcльскихъ нрaвwвъ подражaтелю и3 прест0ла сонаслёдниче, ґрхіерeєвъ ўдобрeніе и3 м§никwвъ слaво, бGодухновeнне, на џгнь, и3 мeчь, и3 ѕвёри дерзнyлъ є3си2 вёры рaди и3, сл0во и4стинны и3справлsz, до кр0ве пострадaлъ є3си2, сщ7енном§ниче їгнaтіе, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Свётлыхъ пHдвигъ твои1хъ свэтон0сный дeнь предпроповёдуетъ всBмъ въ вертeпэ рождeннаго: сегH бо жаждaz t любвE наслади1тисz, потщaлсz є3си2 t ѕвэрeй снэдeнъ бhти: сегw2 рaди и3 бGон0сецъ нарeклсz є3си2, їгнaтіе всемyдре.

Ще в розробці

Знайшли помилку