Сповідник Єміліан, єпископ Кізіцький p1aq6trlqpsom6a1m4a11nsrd23
Житія святих,  Серпень

Сповідник Єміліан, єпископ Кізіцький

Місяця серпня на 8-й день

Святитель Єміліан, єпископ Кізіцький, жив за царювання імператора-іконоборця Льва Вірменина (813-820). Разом з іншими єпископами його викликали в палац до імператора, який наполегливо вимагав від єпископів відмовитися від шанування святих ікон. Святитель Єміліан перший твердо відповідав імператору, що питання про іконошанування може обговорюватися і вирішуватися лише в Церкві духовними особами, а не в царському палаці. У 815 році його заслали в ув’язнення за православну віру, де він і помер як сповідник.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Кондак святителю Емилиану исповеднику, епископу Кизическому, глас 3

До́бляго тя побо́рника по Тро́ице я́вльшася/ Це́рковь сла́вит, пою́щи, Емилиа́не,/ за ню́же пострада́л еси́./ Сего́ ра́ди почита́ем па́мять твою́,// язы́ческаго наше́ствия изба́ви рабы́ твоя́.

Кондaкъ с™aгw, глaсъ G:

Д0блzго тS поб0рника по трbцэ ћвльшасz цRковь слaвитъ пою1щи, є3міліaне, за ню1же пострадaлъ є3си2. сегw2 рaди почитaемъ пaмzть твою2, kзhческагw нашeствіz и3збaви рабы6 тво‰.

Ще в розробці