...
Спомин чуда Архістратига Михаїла, що сталося в Хонех (Колоссах) 637a24dfc80fc253684257
Житія святих,  Вересень

Спомин чуда Архістратига Михаїла, що сталося в Хонех (Колоссах)

Місяця вересня на 6-й день

У Фригії, недалеко від міста Ієраполя, в місцевості, званій Херотопа, знаходився храм в ім’я Архістратига Михаїла; біля храму витікало цілюще джерело. Храм цей був споруджений старанністю одного з жителів міста Лаодикії на знак подяки Богові та святому Архістратигу Михаїлу за зцілення його німої дочки водою джерела. Архістратиг Михаїл, з’явившись у сонному видінні батькові німої дівиці, ще не просвіченому Святим Хрещенням, відкрив йому, що його дочка отримає дар мови, випивши води з джерела. Дівиця дійсно отримала при джерелі зцілення і почала говорити. Після цього дива батько з донькою і вся його родина охрестилися, і ретельністю вдячного батька було споруджено храм на честь святого Архістратига Михаїла. До джерела почали приходити по зцілення не тільки християни, а й язичники; багато хто з язичників зрікався ідолів і навертався до віри в Христа. У храмі святого Архістратига Михаїла протягом 60 років виконував паламарське служіння благочестивий чоловік на ім’я Архип. Проповіддю про Христа і прикладом свого богоугодного життя він багатьох язичників приводив до віри в Христа. У своєму озлобленні на християн взагалі, і насамперед на Архипа, який ніколи не відлучався від храму і був зразковим служителем Христовим, язичники задумали знищити храм і водночас погубити Архипа. Для цього вони з’єднали в одне русло дві гірські річки і спрямували їхню течію на храм. Святий Архип старанно молився Архістратигу Михаїлу про запобігання лиха. За його молитвою біля храму з’явився Архістратиг Михаїл, який ударом свого жезла відкрив у горі широку ущелину і наказав спрямуватися в неї водам вируючого потоку. Таким чином храм залишився неушкодженим. Побачивши таке чудове диво, язичники в страху втекли, а святий Архип і християни, що зібралися до храму, прославили Бога і дякували Архістратигу Михаїлу за допомогу. Місце ж, де сталося диво, отримало назву Хони, що означає “отвір”, “ущелина”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Архангелу Михаилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крил невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник вы́шних Сил.

Кондак Архангелу Михаилу, глас 2

Архистрати́же Бо́жий,/ служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льниче и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́ и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́г.

Тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1же, м0лимъ тS при1снw мы2 недост0йніи, да твои1ми мл7твами њгради1ши нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz твоеS слaвы, сохранsz нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ: t бёдъ и3збaви нaсъ, ћкw чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1же б9ій, служи1телю бжcтвенныz слaвы, ѓгGлwвъ начaльниче, и3 человёкwвъ настaвниче, полeзное нaмъ проси2, и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку