...
Собор святого архангела Гавриїла p1bjsshqtq1jb6qkharf1hu11b3n3
Житія святих,  Березень

Собор святого архангела Гавриїла

Мiсяця березня на 26-й день

Благовiсника нашого спасення, великого Божого слугу й радiсного посланця до Пречистої Дiви Марiї Гавриїла Архангела восхваляємо пiснями. Його собор святкується наступного дня пiсля Благовiщення Пресвятої Богородицi, у двадцять шостий день березня. Чудесне його явлення, що було Божим велiнням, згадуємо i прославляємо. Вiн Мойсея, коли той вiд фараона утiк, у пустелi просвiтив, розповiвши йому про початок свiтобуття, i створення першого чоловiка Адама, i життя його, i про те, що пiсля нього було, i про всi попереднi роки, i роди, i потоп, i про розселення народiв, ще ж i наставив його розумiти розташування небесних планет, i стихiй, аритметику ж i геометрiю, i всiляку премудрiсть. Вiн пророковi Даниїлу тлумачив дивнi видiння про царiв i царства, що пiзнiше мають бути, в образах рiзних звiрiв, i сповiстив йому про звiльнення людей Божих iз Вавилонського полону, i про час Христового першого приходу у свiт, i воплочення Його вiд Пречистої Дiви. Вiн явися святiй праведнiй Аннi, яка в саду журилася через своє неплiддя i зi сльозами до Бога молилася, i сказав їй: «Анно, Анно, почута молитва твоя, i зiтхання твої перейшли хмари, сльози ж твої до Бога пiднялися, i ось зачнеш i народиш доньку преблагословенну, через неї ж благословляться всi колiна земнi, i через неї дасться спасіння свiтовi, iм’я їй буде Марiя». Також i святому праведному Йоакиму, що в пустелi постив, той же святий Гавриїл явився. Сповiстив те саме, що й святiй Аннi: що мають народити доньку, наперед вибрану вiд вiкiв, i Матiр Месiї, що має прийти на визволення людського роду. Той великий архангел став за хранителя для народженої вiд неплiдних – богоотроковицi Марiї, Бог його приставив, i, введену в церкву, годував, щоденну їй їжу приносячи. Вiн явився святому Захарiї-святителевi, стоячи праворуч вiд вiвтаря кадильного, i благовiстив йому про звiльнення вiд неплiдності постарiлої днями своїми Єлизавети, жiнки його, i народження святого Йоана, Предтечi Господнього, i язик невiруючому зв’язав нiмотою до часу, коли збудуться слова його. Вiн, що перед Творцем стоїть, посланий був вiд Бога до Назарета, став перед Пречистою Дiвою, яка була обручена праведному мужевi Йосифу, i благовiстив їй про зачаття Сина Божого осяянням i дiєю Духа Святого, яке в нiй вiдбувалося. Вiн же i Йосифовi у снi являвся, запевнюючи його в тому, що дiвчина не знала мужа, а зачате в нiй вiд Духа Святого. А коли народився Господь наш у Вифлеємi, цей ангел Господнiй Гавриїл явився пастирям, якi вiдбували нiчну сторожу бiля свого стада, i мовив: «Благовiстую вам радiсть велику, що народився нинi Спас, i зразу багато воїнiв небесних спiвають Йому: «Слава на висотах Богу i на землi мир, у людях благоволiння».

Цей ангел, як розповiдають, явився з неба Христу Спасителевi перед добровiльним Його стражданням, коли молився у Гетсиманському саду. Iм’я «Гавриїл» тлумачиться як «сила Божа». Гавриїл, явившись, укрiпив Його: мав-бо при iнших своїх служiннях i те, щоб укрiпляти в подвигах, а Господь наш тодi був у подвизi, вiддано молячись.

Цей же ангел явився мироносицям: сидiв на каменi гробу i сповiщав Христове воскресення з гробу. Вiн був благовiсником зачаття i Рiздва Господнього, тому й сповiстителем воскресення Його виявився.

Вiн же i Пречистiй Дiвi Богородицi, яка на горi Оливнiй гаряче молилася, явився, сповiстив про чесне її успення i з землi на небо переселення i вiддав їй райське свiтлоносне вравiє. Цi його багатократнi явлення у Старому i Новому завiтi згадує первiсна церква i, знаючи його безупинне заступництво перед Богом за християнський рiд, складає йому нинi соборне святкування, щоб люди Божi зрушилися до сердечности, щоб завжди й гаряче зверталися по допомогу до такого заступника i людського роду благодiйника i щоб його молитвами приймали вiдпущення грiхiв вiд Христа, Господа нашого.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Архангелу Гавриилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крилу́ невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник Вы́шних сил.

Кондак Архангелу Гавриилу, глас 8

Пресве́тлыя и Честны́я, и Вседе́тельныя,/ пренеисче́тныя и стра́шныя Тро́ицы,/ ты еси́, Архистрати́же, сла́вный служи́телю и моли́твенниче,/ ны́не непреста́нно моли́/ изба́витися нам от вся́ких бед и мук, да зове́м ти́:// ра́дуйся, покро́ве рабо́м твои́м.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Пресвётлыz и3 чcтнhz, и3 вседётельныz, пренеисчeтныz и3 стрaшныz трbцы ты2 є3си2, ґрхістрати1же слaвный служи1телю и3 мл7твенниче, нhнэ непрестaннw моли2, и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ бёдъ и3 мyкъ да зовeмъ ти2: рaдуйсz, покр0ве рабHмъ твои6мъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку