...
Березень,  Житія святих

Собор святого архангела Гавриїла

Мiсяця березня на 26-й день

Благовiсника нашого спасення, великого Божого слугу й радiсного посланця до Пречистої Дiви Марiї Гавриїла Архангела восхваляємо пiснями. Його собор святкується наступного дня пiсля Благовiщення Пресвятої Богородицi, у двадцять шостий день березня. Чудесне його явлення, що було Божим велiнням, згадуємо i прославляємо. Вiн Мойсея, коли той вiд фараона утiк, у пустелi просвiтив, розповiвши йому про початок свiтобуття, i створення першого чоловiка Адама, i життя його, i про те, що пiсля нього було, i про всi попереднi роки, i роди, i потоп, i про розселення народiв, ще ж i наставив його розумiти розташування небесних планет, i стихiй, аритметику ж i геометрiю, i всiляку премудрiсть. Вiн пророковi Даниїлу тлумачив дивнi видiння про царiв i царства, що пiзнiше мають бути, в образах рiзних звiрiв, i сповiстив йому про звiльнення людей Божих iз Вавилонського полону, i про час Христового першого приходу у свiт, i воплочення Його вiд Пречистої Дiви. Вiн явися святiй праведнiй Аннi, яка в саду журилася через своє неплiддя i зi сльозами до Бога молилася, i сказав їй: «Анно, Анно, почута молитва твоя, i зiтхання твої перейшли хмари, сльози ж твої до Бога пiднялися, i ось зачнеш i народиш доньку преблагословенну, через неї ж благословляться всi колiна земнi, i через неї дасться спасіння свiтовi, iм’я їй буде Марiя». Також i святому праведному Йоакиму, що в пустелi постив, той же святий Гавриїл явився. Сповiстив те саме, що й святiй Аннi: що мають народити доньку, наперед вибрану вiд вiкiв, i Матiр Месiї, що має прийти на визволення людського роду. Той великий архангел став за хранителя для народженої вiд неплiдних – богоотроковицi Марiї, Бог його приставив, i, введену в церкву, годував, щоденну їй їжу приносячи. Вiн явився святому Захарiї-святителевi, стоячи праворуч вiд вiвтаря кадильного, i благовiстив йому про звiльнення вiд неплiдності постарiлої днями своїми Єлизавети, жiнки його, i народження святого Йоана, Предтечi Господнього, i язик невiруючому зв’язав нiмотою до часу, коли збудуться слова його. Вiн, що перед Творцем стоїть, посланий був вiд Бога до Назарета, став перед Пречистою Дiвою, яка була обручена праведному мужевi Йосифу, i благовiстив їй про зачаття Сина Божого осяянням i дiєю Духа Святого, яке в нiй вiдбувалося. Вiн же i Йосифовi у снi являвся, запевнюючи його в тому, що дiвчина не знала мужа, а зачате в нiй вiд Духа Святого. А коли народився Господь наш у Вифлеємi, цей ангел Господнiй Гавриїл явився пастирям, якi вiдбували нiчну сторожу бiля свого стада, i мовив: «Благовiстую вам радiсть велику, що народився нинi Спас, i зразу багато воїнiв небесних спiвають Йому: «Слава на висотах Богу i на землi мир, у людях благоволiння».

Цей ангел, як розповiдають, явився з неба Христу Спасителевi перед добровiльним Його стражданням, коли молився у Гетсиманському саду. Iм’я «Гавриїл» тлумачиться як «сила Божа». Гавриїл, явившись, укрiпив Його: мав-бо при iнших своїх служiннях i те, щоб укрiпляти в подвигах, а Господь наш тодi був у подвизi, вiддано молячись.

Цей же ангел явився мироносицям: сидiв на каменi гробу i сповiщав Христове воскресення з гробу. Вiн був благовiсником зачаття i Рiздва Господнього, тому й сповiстителем воскресення Його виявився.

Вiн же i Пречистiй Дiвi Богородицi, яка на горi Оливнiй гаряче молилася, явився, сповiстив про чесне її успення i з землi на небо переселення i вiддав їй райське свiтлоносне вравiє. Цi його багатократнi явлення у Старому i Новому завiтi згадує первiсна церква i, знаючи його безупинне заступництво перед Богом за християнський рiд, складає йому нинi соборне святкування, щоб люди Божi зрушилися до сердечности, щоб завжди й гаряче зверталися по допомогу до такого заступника i людського роду благодiйника i щоб його молитвами приймали вiдпущення грiхiв вiд Христа, Господа нашого.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Архангелу Гавриилу, глас 4

Небе́сных во́инств Архистрати́же,/ мо́лим тя при́сно мы недосто́йнии,/ да твои́ми моли́твами огради́ши нас/ кро́вом крилу́ невеще́ственныя твоея́ сла́вы,/ сохраня́я нас, припа́дающих приле́жно и вопию́щих:/ от бед изба́ви нас,// я́ко чинонача́льник Вы́шних сил.

Кондак Архангелу Гавриилу, глас 8

Пресве́тлыя и Честны́я, и Вседе́тельныя,/ пренеисче́тныя и стра́шныя Тро́ицы,/ ты еси́, Архистрати́же, сла́вный служи́телю и моли́твенниче,/ ны́не непреста́нно моли́/ изба́витися нам от вся́ких бед и мук, да зове́м ти́:// ра́дуйся, покро́ве рабо́м твои́м.

Ин кондак Архангелу Гавриилу, глас 2

Архистрати́же Бо́жий, служи́телю Боже́ственныя сла́вы,/ А́нгелов нача́льниче, и челове́ков наста́вниче,/ поле́зное нам проси́, и ве́лию ми́лость,// я́ко Безпло́тных Архистрати́г.

Ин кондак Архангелу Гавриилу, глас 2

На Небесе́х зря Бо́жию сла́ву/ и на земли́ с высоты́ подая́ благода́ть,/ нача́льниче А́нгелов, му́дре Гаврии́ле, Бо́жия сла́вы служи́телю/ и ми́ра Боже́ственный побо́рниче,/ спаса́й, соблюда́й вопию́щия ти:// сам бу́ди помо́щник, и никто́же на ны.

Молитва Архангелу Гавриилу

О, святы́й Арха́нгеле Бо́жий Гаврии́ле, при́сно предстоя́й Престо́лу Всевы́шняго, прера́достный благове́стниче и усе́рдный споспе́шниче на́шего спасе́ния! С сво́йственным тебе́ милосе́рдием приими́ сие́ хвале́бное пе́ние, от нас недосто́йных тебе́ приноси́мое. Испра́ви моли́твы на́ша, и принеси́ я́, я́ко фимиа́м, на Небе́сный Олта́рь кади́льный; озари́ умы́ на́ша све́том позна́ния та́ин спаси́тельныя ве́ры на́шея; воспламени́ сердца́ на́ша любо́вию ко Христу́ Спаси́телю на́шему, обрати́ и укрепи́ жела́ния на́ша на спаси́тельный путь Ева́нгельских Его́ за́поведей; да в сем ве́це ти́хо и благоче́стно поживе́м во сла́ву Бо́жию, в бу́дущем же не лиши́мся ве́чнаго Ца́рствия Бо́жия, е́же получи́ти да сподо́бимся благода́тию Христа́ Бо́га на́шего, хода́тайством Пречи́стыя Его́ Ма́тере, Пренепоро́чныя Де́вы Мари́и и твои́ми многомо́щными ко Го́споду Бо́гу о нас моли́твами, и да просла́вим с тобо́ю и про́чими безпло́тными си́лами небе́сными и все́ми святы́ми Еди́наго во Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я Архангелу Гавриилу

О, святы́й Арха́нгеле Гаврии́ле! Всеусе́рдно мо́лим тя, наста́ви нас, раб Бо́жиих (имена), к покая́нию от злы́х дел и ко утвержде́нию в ве́ре на́шей, укрепи́ и огради́ ду́ши на́ша от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в на́ших. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м, в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник нам яви́ся, да непреста́нно сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я Архангелу Гавриилу

Святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле! Бо́жию Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от Боже́ственнаго све́та осия́нный, веде́нием же непостижи́мых та́ин о преве́чней прему́дрости Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя, наста́ви мя к покая́нию от злых дел и ко утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу мою́ от искуше́ний прельсти́тельных, и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х.
О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник мне яви́ся, да непреста́нно сла́влю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание Небесным Чинам Бесплотным

Велича́ем вас,/ Арха́нгели и А́нгели/ и вся во́инства,/ Херуви́ми и Серафи́ми,// сла́вящия Го́спода.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Пресвётлыz и3 чcтнhz, и3 вседётельныz, пренеисчeтныz и3 стрaшныz трbцы ты2 є3си2, ґрхістрати1же слaвный служи1телю и3 мл7твенниче, нhнэ непрестaннw моли2, и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ бёдъ и3 мyкъ да зовeмъ ти2: рaдуйсz, покр0ве рабHмъ твои6мъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку