Собор Пресвятої Богородиці p1a76q5o8b1mkehht62mkll3jo3 1
Житія святих,  Грудень

Собор Пресвятої Богородиці

День пам'яті (н. ст.)

Собор Пресвятої Богородиці. На другий день після Різдва Христового святкується Собор Пресвятої Богородиці, пам’ять святого Йосипа Обручника, царя Давида (предка за тілом Господа Ісуса Христа) та святого Якова, брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа Обручника. Святий Яків супроводжував разом з отцем своїм Йосипом Матір Божу та Богонемовля Ісуса при втечі до Єгипту.

Походження назви. Це свято називається «Собором» не тому, що присвячене кільком святим (як, наприклад, Собор 12 апостолів), а тому, що давні християни мали звичай цього дня збиратися у святі храми для прославлення Богоматері. Так само наступного дня після свята Хрещення Господнього відбувається святкування Собору чесного і славного Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Івана (20 січня), коли православний народ збирається в храмі, щоб соборно помолитися, здійснити богослужіння та похвалу на честь того, хто послужив у справі Хрещення Христового.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь Собору Пресвятой Богородицы, гласс 4

Пречи́стая Богома́ти, Богоро́дице,/ Собо́р Твой честны́й украше́н многоразли́чными добро́тами,/ да́ры Ти прино́сят, Госпоже́, мно́ги мирсти́и лю́дие,/ у́зы на́ша гре́шныя раздери́ Свое́ю ми́лостию// и спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак Собору Пресвятой Богородицы, глас 6

И́же пре́жде денни́цы от Отца́ без ма́тере роди́выйся,/ на земли́ без отца́ воплоти́ся днесь из Тебе́./ Те́мже звезда́ благовеству́ет волхво́м,/ А́нгели же с па́стырьми пою́т// несказа́нное Рождество́ Твое́, Благода́тная.

Тропaрь бцdы, глaсъ д7:

Пречcтаz бGом™и, бцdе, соб0ръ тв0й честнhй ўкрaшенъ многоразли1чными добр0тами, дaры ти2 прин0сzтъ, гпcжE, мн0зи мірстjи лю1діе, ќзы нaшz грBшныz раздери2 своeю млcтію и3 сп7си2 дyши нaшz.

Јкосъ:

Невоздёланный гр0здъ возрасти1вшаz, тaйный віногрaде: ћкw на вётвіихъ на њб8sтіихъ ношaше, и3 глаг0лаше: ты2 є3си2 пл0дъ м0й: ты2 є3си2 жи1знь моS. tнeлэже познaхъ, ћкw и3 є4же бёхъ, є4смь. ты2м0й бGъ: печaть бо дёвства моегw2 зрsщи неразруши1му, проповёдую тS непрел0жнаго сл0ва пл0ть бhвша. не вёмъ сёмене, вёмъ тS рэши1телz тлёніz: чистa бо є4смь, тебЁ прошeдшу и3з8 менє2, ћкоже бо њбрётъ, њстaвилъ є3си2 ўтр0бу мою2, зрsщи ю5 цёлу. сегw2 рaди сликовствyетъ всS твaрь, вопію1щи мнЁ: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Ще в розробці

Ікони

Знайшли помилку