...
Собор Глинських святих 011770
Житія святих,  Вересень

Собор Глинських святих

Місяця вересня на 9-й день

Встановлено рішенням Священного Синоду Української Православної Церкви від 8 травня 2008 року; новопрославлені святі були включені до списку рішеннями Синоду Української Православної Церкви від 25 березня 2009 року.

Урочисте прославлення Собору Глинських святих було звершено 16 серпня 2008 року в Глинській пустині священноархімандритом обителі митрополитом Київським і всієї України Володимиром.

До Собору входять:

Прп. Василій (Кішкін), ієромон. (+ 1831)
Прп. Філарет (Данилевський), ігум, настоятель (+ 1841)
Прп. Феодот (Левченко), мон. (+ 1859)
Прп. Макарій (Шаров), ієросхимон. (+ 1864)
Прп. Мартирій (Кириченко), мон. (+ 1865)
Прп. Євфимій (Любимченко), схимон. (+ 1866)
Прп. Досифей (Колченков) Благоговійний, мон. (+ 1874)
Прп. Іліодор (Голованицький), схиархім. (+ 1879)
Прп. Інокентій (Степанов), архім.(+ 1888)
Прп. Лука (Швець), схимон. (+ 1894)
Прп. Архип (Шестаков), схимон. (+ 1896)
Прп. Іоаннікій (Гомолко), схиархім.(+ 1912)
Прп. Серафим (Амелін), схиархім.(+ 1958)
Прп. Андронік (Лукаш), схиархім. (+ 1974)
Прп. Серафим (Романцов), схиархім. (+ 1976)
Прп. Серафим (Мажуга), схимитр. (+ 1985)

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь, глас 4

Оби́тели Гли́нския ди́вное прозябе́ние/ и земли́ на́шея пресла́внии засту́пницы,/ преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ша,/ наста́вничества духо́внаго усе́рднии возроди́тели/ и и́ноческаго жития́ равноа́нгельнаго ревни́тели,/ моли́теся при́сно ко Го́споду,// да поми́лует лю́ди Своя́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Кондак, глас 3

Дне́сь собо́р Гли́нских ста́рцев незри́мо предстои́т в це́ркви/ и ку́пно с а́нгельскими ли́ки за нас мо́лится Бо́гу,/ оби́тель дре́вняя торжеству́ет/ и веселя́тся лю́дие правосла́внии,// па́мять соверша́юще ди́вных предста́телей на́ших.

Тропaрь прпdбныхъ, глaсъ д7:

Nби1тели гли1нскіz ди1вное прозzбeніе и3 земли2 нaшеz преслaвніи заст{пницы, прпdбніи и3 бGон0сніи nтцы2 нaши, настaвничества дух0внагw ўсeрдніи возроди1тели и3 и4ноческагw житіS равноaгGльнагw ревни1тели, моли1тесz при1снw ко гDу, да поми1луетъ лю1ди сво‰, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Днeсь соб0ръ гли1нскихъ стaрцєвъ незри1мw предстои1тъ въ цRкви и3 кyпнw съ ѓгGльскими ли1ки за нaсъ м0литсz бGу, nби1тель дрeвнzz торжествyетъ и3 веселsтсz лю1діе правослaвніи, пaмzть совершaюще ди1вныхъ предстaтелей нaшихъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку