Рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії  p1b7d2lli83mr1g001j56dlqdnt6
Житія святих,  Січень

Рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії 

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 14-й день

Свята Ніна була племінницею Єрусалимського патріарха Ювеналія. Вона з юності всім серцем полюбила Бога і глибоко шкодувала людей, які не вірують у Нього. Після того, як батько її Завулон пішов у пустельники, а мати пішла в диякониси, святу Ніну віддали на виховання одній благочестивій стариці. Часті розповіді цієї стариці про Іверію (нинішню Грузію), тоді ще язичницьку країну, збудили в Ніні сильне бажання відвідати цю країну і просвітити її жителів світлом Євангелія.

Бажання це ще більше посилилося, коли вона одного разу побачила у видіннях Матір Божу, Котра вручає їй хрест із виноградних лоз. І бажання її збулося, коли їй довелося тікати в Іверію, рятуючись від гоніння, розпочатого імператором Діоклітіаном (284-305 рр.).

В Іверії свята Ніна оселилася в однієї жінки в царських виноградниках і дуже скоро стала відомою в околицях, тому що надавала допомогу багатьом стражденним. Дізнавшись про силу її молитов, безліч хворих стали приходити до неї. Прикликаючи ім’я Христове, свята Ніна зцілювала їх і розповідала їм про Бога, Котрий створив небо і землю, і про Христа Спасителя.

Проповідь про Христа, чудеса, які звершувала свята Ніна, і її доброчесне життя благотворно діяли на жителів Іверії, і багато хто з них увірував в істинного Бога і прийняв Хрещення. Вона навернула до Христа в Грузії і самого царя Маріана (Мероя), який був до цього язичником. Тоді було викликано з Константинополя єпископа і священників та побудовано перший в Іверії храм в ім’я св. апостолів. Поступово майже вся Іверія прийняла християнство.

Свята Ніна, яка не любила почестей і слави, віддалилася на одну гору, там на самоті дякувала Господу за навернення до християнства ідолопоклонників. Через кілька років вона залишила своє усамітнення і вирушила в Кахетію, де навернула до християнства царицю Софію. Після тридцятип’ятирічних подвигів свята Ніна мирно померла 14 січня 335 року. На місці її смерті цар Маріан спорудив храм в ім’я великомученика Георгія, далекого родича святої Ніни.

З пам’яттю святої Ніни пов’язано знайдення хітона Христового. Під час розп’яття Спасителя цей хітон дістався за жеребом одному римському воїну і після різних подій потрапив до Грузії.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь равноапостольной Нине, просветительнице Грузии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак равноапостольной Нине, просветительнице Грузии, глас 2

Прииди́те днесь вси́,/ воспои́м избра́нную от Христа́/ равноапо́стольную пропове́дницу Бо́жия сло́ва,/ му́друю благове́стницу,/ лю́ди Картали́нии приве́дшу на путь живота́ и и́стины,/ Богома́тере учени́цу,/ усе́рдную засту́пницу и неусыпа́ющую храни́тельницу на́шу,// Ни́ну прехва́льную.

Молитва равноапостольной Нине, просветительнице Грузии

О, всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, воисти́ну вели́кое украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и изря́дная похвало́ наро́ду Ивери́йскому, просвети́вшая всю страну́ Грузи́нскую Боже́ственным уче́нием, и по́двиги апо́стольства победи́вшая врага́ на́шего спасе́ния, трудо́м и моли́твами насади́вшая зде вертогра́д Христо́в и возра́щшая его в плод мног! Пра́зднующе святу́ю па́мять твою́, притека́ем к честно́му ли́ку твоему́ и благогове́йно лобыза́ем всехва́льный дар тебе́ от Бо́жия Ма́тере, чудотво́рный Крест, его́же ты обви́ла еси́ драги́ми власы́ твои́ми, и уми́льно про́сим, я́ко при́сную предста́тельницу на́шу: огради́ нас от вся́ких зол и скорбе́й, вразуми́ враго́в Святы́я Це́ркви Христо́вы и проти́вников благоче́стия, охраня́й твое́ ста́до, упасе́нное тобо́ю, и моли́ Всеблага́го Бо́га, Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не предстои́ши, да да́рует правосла́вному наро́ду на́шему мир, долгоде́нствие и во вся́ком до́брем начина́нии поспеше́ние, и да приведе́т Госпо́дь нас в Небе́сное Свое́ Ца́рствие, иде́же вси святи́и славосло́вят Всесвято́е Его́ и́мя ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание равноапостольной Нине, просветительнице Грузии

Велича́ем тя,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ всю страну́ Иверскую све́том Ева́нгелия просвети́вшую // и ко Христу́ приве́дшую.

Тропaрь, глaсъ д7:

Сл0ва б9іz служи1тельнице, во ґпcльстэй пр0повэди первозвaнному ґндрeю и3 пр0чымъ ґпcлwмъ подражaвшаz, просвэти1тельнице ївeріи, и3 д¦а с™aгw цэвни1це, с™az равноапcльнаz нjно, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Пріиди1те днeсь вси2, воспои1мъ и3збрaнную t хrтA равноапcльную проповёдницу б9іz сл0ва, мyдрую бlговёстницу, лю1ди картали1ніи привeдшу на пyть животA и3 и4стины, бGомaтере ўчени1цу, ўсeрдную застyпницу и3 неусыпaющую храни1тельницу нaшу, нjну прехвaльную.

Ще в розробці