...
Преподобний Памва, затворник Печерський, в Дальніх Печерах p1aoj6eh46n006pn15k3p0nt5o3
Житія святих,  Липень

Преподобний Памва, затворник Печерський, в Дальніх Печерах

Місяця липня на 18-й день / серпня на 28-й день

Відомості про життя преподобного отця досить незначні і суперечливі.

На карті Дальніх печер 1638 року зазначений, як «благословенний отець Памво», який в 1661 році згаданий як «Памво», в 1703 році як «Панва затвірник», на більш пізній карті, імовірно 1744 року, «преп. Панва затвірник», в 1769-1789 рр. як «св. Панва», в 1795 році як «преподобний Памва, що спочиває в затворі».

Видане владикою Модестом старовинне монастирське рукописне сказання говорить: «Преподобний Памва затвірник, який виконував монастирський послух, був спійманий язичниками і довго від них страждав, не бажаючи зректися Христа, і сказав їм: «Ваші боги перебувають під прокляттям! А я вірю в Христа, Істинного Бога, Який створив небо і землю. Це Єдиний, Істинний, Всемогутній Господь! І Він позбавить мене від ваших рук, по молитвам святих Печерських!» І ангели вивільнили його з уз, і перенесли, і посадили неушкодженого в келії. За ці скорботи нині знайшов нагороду на Небесах».

Архієпископ Філарет (Гумілевський) вважав, що св. Памва «терпів страждання за віру від татар-язичників. Цілком ймовірно, це було в 1240 році, коли ченці, зачинившись в печерах від ворогів, змушені були послати Памву за поживою; хоч і дуже велика була небезпека, Памво прийняв на себе діло послуху, але був схоплений татарами, які піддали його мукам. Звільнений чудово від смерті, він спочив у затворі в 1241 році».

У «Місяцеслові святих» архієпископа Димитрія (Самбикіна) наведена інша думка, згідно з якою преподобний Памва міг бути полонений одночасно зі святими Євстратієм і Никоном Сухим в 1096 році.

Окремо пам’ять преподобного Памви святкується 31 (18 за ст. ст.) липня, в день преподобного Памви Нітрійського.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Памве, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Неле́ностным послуша́нием/ и отверже́нием во́ли своея́/ кре́пко себе́ обузда́в,/ вда́лся еси́ за Христа́ Бо́га на му́ки и ра́ны,/ от Него́же сугу́бо, всече́стне о́тче Па́мво, венча́вся,// моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак преподобному Памве, затворнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 2

Послуша́ние и́ноческое кро́вию муче́ния обагри́вша,/ ублажа́ем тя любе́зне,/ преподобному́чениче Па́мво,/ и, покланя́ющеся честны́м моще́м, ве́рно мо́лим:// моли́ся Го́сподеви непреста́нно о всех нас.

Тропaрь глaсъ №:

Нелёностнымъ послушaніемъ и3 tвержeніемъ в0ли своеS крёпкw себE њбуздaвъ, вдaлсz є3си2 за хrтA бGа на мyки и3 р†ны, t нег0же сугyбw, всечeстне џтче пaмво, вэнчaвсz, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Послушaніе и4ноческое кр0вію мучeніz њбагри1вша, ўбл7жaемъ тS любeзнэ, прпdбномч7ниче пaмво, и3 покланsющесz честны6мъ мощeмъ, вёрнw м0лимъ: моли1сz гDеви непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку