Житія святих,  Січень

Преподобний Зінон, посник Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 30-й день / березня на 18-й день – Собор усіх преподобних Києво-Печерських (перехідне) / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Зінон Печерський, посник, подвизався в Дальніх печерах Києво-Печерського монастиря в XIV столітті. Постом, молитвою і послухом угодив Богу. Після багатьох трудів мирно спочив у Господі. Нетлінні мощі його відкрито спочивають в Дальніх печерах. У 3-й пісні канону преподобним в Дальніх печерах його прославляють як такого, що “сяє постом”. Пам’ять його святкується також 28 серпня і в Неділю 2-гу Великого посту.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Зинону, постнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 4

Преподо́бне о́тче Зино́не,/ преподо́бне и че́стне житие́ твое́ на земли́ препроводи́вый/ и тем Бо́гови по премно́гу благоугоди́вый,/ моли́ о нас,// чту́щих па́мять твою́.

Кондак преподобному Зинону, постнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 8

Восхваля́яся  днесь, преподо́бне Зино́не,/ я́ко преподо́бен во сла́ве,/ и ра́дуяся дави́дски на ло́жи свое́м во Ца́рствии Небе́снем,// не премолчи́ о нас мольбу́ принести́ ко Го́споду.

Величание

Ублажа́ем тя, преподо́бне о́тче Зиноне, и чтим святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прпdбне џтче зинHне, прпdбне и3 чeстне житіE твоE на земли2препроводи1мый и3 тёмъ бGови по премн0гу бlгоугоди1вый, моли2 њ нaсъ, чтyщихъ пaмzть твою2.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Восхвалszсz днeсь, прпdбне зинHне, ћкw прпdбенъ во слaвэ, и3 рaдуzсz дв7дски на л0жи своeмъ во цrтвіи нбcнэмъ, не премолчи2 њ нaсъ мольбY принести2 ко гDу.

 

Ще в розробці

Знайшли помилку