...
Преподобний Євфимій, схимник Печерський, в Дальніх печерах p1b7sa38rsgc54k5u81kfp1ltj3
Житія святих,  Січень

Преподобний Євфимій, схимник Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)

Місяця січня на 20-й день / березня на 18-й день — Собор усіх прпп. Києво-Печерських (перехідне) / серпня на 28-й день — Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Ієросхимонах, подвизався в XIV столітті в Києво-Печерському монастирі. Він наклав на себе обітницю мовчання, відкриваючи уста тільки для богослужіння і молитви. Також ніякої їжі, що готується на вогні, святий не їв, а задовольнявся травами.

Після багатьох трудів і подвигів мирно помер і був похований у Дальніх, Феодосієвих печерах Києво-Печерського монастиря.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Евфимию, схимнику Печерскому, глас 4

Евфи́мие всече́стне,/ преподо́бным единоревни́телю и А́нгелом собесе́дниче,/ получи́вый с ни́ми житие́м свои́м чи́стым и безмо́лвным ве́чная блага́я,/ моли́ся Го́сподеви при́сно о всех нас,// да и мы тех же благ сподо́бимся.

Кондак преподобному Евфимию, схимнику Печерскому, глас 4

Я́ко прия́л еси́ схи́му,/ бысть вы́ну тих и молчали́в, преподо́бне,/ никогда́же бо ни с ким, ра́зве моли́тв ко Го́споду,/ ничесо́же глаго́лал еси́,/ и пи́щи, ра́зве зе́лия су́рова, нико́ея же вкуша́л еси́./ Тем обре́т днесь пи́щу неижди́вшую на Небеси́, Евфи́мие,// моли́ и нам тоя́жде причасти́тися.

Тропaрь, глaсъ д7:

Е#vfЂміе всечeстне, прпdбнымъ є3диноревни1телю и3 ѓгGелwмъ собесёдниче, получи1вый съ ни1ми житіeмъ свои1мъ чи1стымъ и3 безм0лвнымъ вBчнаz бlг†z, моли1сz гDеви при1снw њ всёхъ нaсъ, да и3 мы2 тёхъ бlгъ спод0бимсz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Ћкw пріsлъ є3си2 схи1му, бhсть вhну ти1хъ и3 молчали1въ, прпdбне, никогдaже бо ни съ ки1мъ, рaзвэ ѕeліz сур0ва, ник0еz же вкушaлъ є3си2. тёмъ њбрётъ днeсь пи1щу неижди1вшую на нб7си2, є3vfЂміе, моли2 и3 нaмъ тоsжде причасти1тисz.

Ще в розробці

Знайшли помилку