...
Житія святих,  Січень

Преподобний Єлеазар Анзерський (Севрюков)

Місяця січня на 13-й день

Уродженець гор. Козельська, син купця Севрюкова, Єлеазар ще в молодому віці прийшов у Соловецьку обитель і, випробуваний послухами, пострижений був у чернецтво; суворим постом, фортецею в молитві, глибокою увагою до себе самого він здобув собі повагу братії та любов ігумена Іринарха. Ревнуючи служити Господу з самозреченням більш тяжким, з благословення преподобного Іринарха пішов він на Анзерський острів, за 20 верст від обителі, і тут став подвизатися пустельником, не розважає його ніхто. Спершу жив він на горі біля озера. Для прожитку свого на пустельному острові робив він своїми руками дерев’яні чашки, ставив їх біля морської пристані, і тимчасові гості – моряки залишали пустельнику хліб та інші їстівні припаси.
Через 4 роки, 1616 р., пострижений у схиму, перейшов він до старої церкви св. Миколая, поставленої для тимчасових трудівників на солеварнях. Тут поставив він собі малу келійку і жив із Господом. Мало-помалу зібралося до нього кілька ревнителів скитського житія. Преподобний Єлеазар ввів для сподвижників древній чин скитського житія. Келії безмовних пустельників поставлені були за версту одна від одної. У суботу ввечері збиралися вони для спільної молитви і наступного дня, здійснивши недільний спів, розходилися по келіях для богомислення. Молитва, псалмоспів, рукоділля за силою становили звичайне заняття їхнє. Про душевні збентеження відкривали вони преподобному старцю. Преподобний був не тільки великим подвижником, а й любителем духовної просвіти. “Від багато чого Божественного писання, – сказано про нього у вкладній книзі скиту, – різні повісті зібравши, і три книги Цвітника своєю рукою написавши уставом; такожде і чин чернечого келійного правила в писанні – від іскусу, добре витлумачивши”. В інший час преподобний то уклінно молився, то рубав дрова і носив їх на спині своїй. Чимало довелося йому зазнати спокус то від духа злоби, то від людей немічних. Якось з’явився йому спокусник у вигляді брата обителі із запрошенням в обитель. Подвижник не хотів іти в дорогу, перш ніж здійснить правило келійної молитви, і став на молитву. Але коли доводилося йому читати молитву Господню – “Отче наш”, уявний брат виходив із келії; подвижник дивувався і продовжував молитися. Нарешті, після кількох дослідів повторення тієї самої історії уявний брат зник без сліду, а подвижник побачив, що якби вирушив він в обитель, то бурхливе море поглинуло б його.

Цар Михайло, який сумував про те, що не має спадкоємця престолу, і дізнався про преподобного Єлеазара від колишнього келаря Лаври, а тепер подвижника Соловецького, Олександра Булатнікова, викликав старця до Москви і просив молитов його. Старець сказав цареві, що народиться спадкоємець, і після теплого благання старця 1629 року народився царевич Олексій. Вдячний цар Михайло до гробу свого благотворив Анзерському скиту. Цар Олексій після вступу на престол наказав будувати кам’яний храм у скиту, розпочатий з волі батька його, але будівництво якого було зупинено. Він бажав бачити старця особисто, і старець, уже старезний, знову був у Москві. Старець був обласканий царем. Але в Соловецькій обителі обурювалися на те, що Анзерському скиту надали незалежність від обителі. Внаслідок того не тільки не закінчувалася побудова храму, незважаючи на царський указ, але сам старець ув’язнений був у кайдани і темницю. Преподобний утворив з учнів своїх суворих подвижників. Таким був Никодим, який був наступником наставника свого в скиту; великий Никон також був учнем Єлеазара. Коли цей анзерський скитник став сходити зі ступеня на ступінь влади і сили, він робив усе, що міг, для спокою преподобного Єлеазара. Будучи митрополитом, писав він до архімандрита: “побережіть Анзерських старців, будівничого і братію”, і наказував виконати прохання старця Єлеазара – відпустити в його скит лікарняного старця Кирика; в 1655 р. патріарх Никон випросив у царя відпускати в Анзерський скит більше, ніж раніше, свічок, ладану, вина і борошна для церковної служби; встановив бути 17 братам у скиту і послав від себе срібні оклади на ікони і дари скитникам грошима і рибою.
Св. старець помер після 40-річних подвигів січня 13-го дня 1656 р.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Елеазару Анзерскому, глас 3

Отве́рг пло́ти тле́нная,/ нетле́нных потща́лся еси́ дости́гнути,/ и, ми́ра удали́вся,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров,/ и на нем усе́рдно мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́,/ сего́ ра́ди и да́ры прозре́ния и чуде́с обогати́лся еси́,/ о́тче преподо́бне Елеаза́ре.// Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Елеазару Анзерскому, глас 1

Я́ко лучу́ тя со́лнечную, Христо́с показа́, преподо́бне,/ сия́ющу во стране́ примо́рстей чуде́с благода́тию,/ уставля́еши бо пла́вающим тишину́ морску́ю, ве́рою моля́щимся тебе́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, Елеаза́ре, о́тче наш,// страны́ Беломо́рския похвало́ и утвержде́ние.

Молитва преподобному Елеазару Анзерскому

О, преподо́бне о́тче наш Елеаза́ре, Богоизбра́нный нача́льниче и основа́телю безмо́лвнаго и́ноческаго жития́ в пусты́ни А́нзерстей, дарова́нной ти ми́лостию царе́вою, су́щия ра́ди в тебе́ благода́ти проро́ческия. Мо́лим тя мы, смире́ннии и недосто́йнии, испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Вседержи́теля Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши с ли́ки святы́х, да да́рует стране́ на́шей мир и утвержде́ние, на враги́ побе́ду и одоле́ние, церква́м благостоя́ние и всем лю́дем тишину́, и благоде́нствие, и изоби́лие плодо́в земны́х. Угаси́ моли́твами твои́ми разжже́нныя на ны стре́лы диа́вольския, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ G:

Tвeргъ пл0ти тлBнныz, нетлённыхъ потщaлсz є3си2 въ морскjй џстровъ, и3 на нeмъ ўсeрднw мн0га лёта гDеви пораб0талъ є3си2, сегw2 рaди и3 дaры прозрёніz и3 чудeсъ њбогати1лсz є3си2, џтче прпdбне є3леазaре, хrта бGа моли2 даровaти нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ №:

Ћкw лучy тz с0лнечную, хrт0съ показA, прпdбне, сіsющу во странЁ прим0рстэй чудeсъ бlгодaтію, ўставлsеши бо плaвающымъ тишинY морскyю, вёрою молsщымсz тебЁ и3 вопію1щымъ: рaдуйсz, є3леазaре, џтче нaшъ, страны2 бэлом0рскіz похвало2 и3 ўтверждeніе.

Ще в розробці

Знайшли помилку