...
Житія святих,  Червень

Преподобний Віссаріон, чудотворець Єгипетський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 6-й день

Преподобний Віссаріон, чудотворець Єгипетський, за походженням єгиптянин, ще в молодості хрестився й став вести суворе життя,стараючись зберегти дану йому у Хрещенні благодать. Бажаючи пізнати ближче чернече життя, він здійснив подорож святими місцями, був у Єрусалимі, відвідав преподобного Герасима (пам’ять 4 березня) в Йорданській пустелі, бачив й інших пустельників, повчаючись у всіх правил іночеського життя.

Після повернення він прийняв постриг і став учнем преподобного Ісидора Пелусіота (пам’ять 4 лютого). Святий Віссаріон взяв на себе обітницю безмовства, споживав їжу один раз на тиждень, а іноді залишався без їжі і пиття по сорок днів. Був випадок, коли преподобний, поринувши в молитву, стояв непорушно сорок днів і сорок ночей без їжі та сну.

Від Бога преподобний Віссаріон одержав дар чудотворіння. Коли його учень дорогою сильно захотів пити, він зробив солодкою гірку воду; по його молитві Господь посилав на землю дощ; він міг, мов сушею, переходити річки; одним словом він виганяв бісів, але робив це приховано, аби уникнути слави. Смирення його було таке велике, що, коли одного разу священник звелів одному із насельників скиту, котрий впав у гріх, вийти із храму, разом з ним вийшов і преподобний зі словами «і я грішний».

Спав преподобний Віссаріон тільки стоячи або сидячи. Більшу частину життя він провів просто неба в молитовному усамітненні. Святий мирно відійшов до Господа, досягнувши глибокої старості.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Виссариону Египетскому и Илариону Новому, глас 4

Боже отец на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак преподобному Виссариону, чудотворцу Египетскому

Вы́шних сил подража́в, преподо́бне,/ о́бразом птиц житие́ пожи́л еси́,/ вре́менная в забы́тии положи́в,/ непреста́нным жела́нием влеко́м к Небе́сным добро́там Христа́ Царя́,/ до́ндеже Того́ дости́гл еси́, Виссарио́не,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млть твою2 t нaсъ: но мл7твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Кондaкъ виссаріHна, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твeрдыz:

Вhшнихъ си1лъ подражaвъ, прпdбне, џбразомъ пти1цъ житіE пожи1лъ є3си2, врeмєннаz въ забhтіи положи1въ, непрестaннымъ желaніемъ влек0мъ къ небє1снымъ добр0тамъ хrтA цRS, д0ндеже того2 дости1глъ є3си2, виссаріHне, моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці