...
Преподобний Сисой, схимник Печерський, в Дальніх печерах p1anutd1g11ksl2kap4c2u7c7d3
Житія святих,  Вересень

Преподобний Сисой, схимник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця вересня на 28-й день / липня на 6-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Подвизався в XIII столітті в Києво-Печерському монастирі. Про нього відомо, що він був схимонах і посник. Мощі його спочивають у Дальніх (Феодосієвих) печерах.

Преподобний Сисой, схимник Печерський (ХІІІ), згадується в загальній службі преподобним отцям Києво-Печерським, які спочивають у Дальніх печерах, разом із преподобним Григорієм Посником.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Сисою, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Сисо́е,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Сисою, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Сисо́е чу́дне,/ на стра́сти вельми́ подвиза́выйся/ и посто́м и нощны́ми моли́твами сия́ успи́вый,/ благода́ть от Христа́ прия́л еси́/ в страсте́х бе́дствующим посо́бствовати.// Тем и на́ша стра́сти пло́ти и ду́ха исцели́, мо́лимся.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 а4гGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ сісHе: пост0мъ, бдёніемъ, мл7твою нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz и3 дyшы, вёрою приходsщихъ ти2. слaва дaвшему тебЁ крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ №:

СісHе чyдне, на стр†сти вельми2 подвизaвыйсz, и3 пост0мъ, и3 нощнhми мл7твами сі‰ ўспёвый, бlгодaть t хrтA пріsлъ є3си2 въ страстeхъ бёдствующымъ пос0бствовати тёмъ и3 нaшz стр†сти пл0ти и3 дyха и3сцэли2, м0лимсz.

Ще в розробці

Знайшли помилку