Преподобний Силуан, схимник Печерський, в Дальніх печерах p1ao3lh10m1up514or96b17oq7sl3
Житія святих,  Червень

Преподобний Силуан, схимник Печерський, в Дальніх печерах

Місяця червня на 10-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Силуан схимник ревно дбав про чистоту душевну і тілесну. Щоб набути її, він дотримувався великої помірності в їжі і питті. До постницького життя він додає постійні нічні бдіння і молитви. Набуття духовних дарів відповідало його подвигам духовним. Спершу благодать Божа щедро наповнювала його серце і все єство його, а потім, подібно благовонному аромату, виливалася від нього і на інших. Повчальне слово його багатьох наставило на шлях благочестя. А дар прозорливості і прозріння духовного світу показував в ньому угодника Божого.

Видане владикою Модестом старовинне монастирське рукописне сказання говорить: «Преподобний Силуан схимник за святе своє житіє і велику чистоту удостоївся дару чудотворіння, серед яких і наступне: злочинців, які прийшли красти в монастирський сад, молитвою пов’язав, і не могли рушити з місця цілих три дні, а потім, напоумив їх і, привівши до покаяння, відпустив».

Прозріння святих мужів ще більш відноситься до світу духовного. Є безтілесні хижаки — вороги нашого спасіння, які намагаються викрасти духовні скарби серця, зіпсувати наше благочестиве життя і знепліднити всі наші подвиги. Багато потрібно труда, щоб набути прозріння всіх ворожих підступів і не допустити їх обдурити нас. Хто очистив свою душу святим життям, той отримує дар Божий бачити і перемагати вражі підступи. Цей дар прозріння мав і преподобний Силуан. І тому як сам уникнув підступів диявольських, так і інших застерігав від них. Після довготривалого багатотрудного життя він відійшов до Господа.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Силуану, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 3

Мно́гаго ти ра́ди воздержа́ния и безме́рнаго поще́ния/ прие́мый свы́ше благода́ть чудотворе́ния/ и к Бо́гу ве́лие дерзнове́ние стяжа́вый,/ по́стником удобре́ние, Силуа́не,/ Тому́ моли́ся,// да пода́ст нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Силуану, схимнику Печерскому, в Дальних пещерах, глас 8

В бде́нном и тре́звенном моле́нии/ и кре́пком всегда́шнем пребыва́я поще́нии,/ те́ло свое́ умерщвля́л еси́, Силуа́не преподо́бне,/ и мно́гих уче́нием твои́м в ты́яжде доброде́тели наставля́я,/ приве́л еси́ Христо́ви./ Ему́же в весе́лии днесь предстоя́,// помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Тропaрь, глaсъ G:

Мн0гагw ти2 рaди воздержaніz и3 безмёрнагw пощeніz пріeмый свhше бlгодaть чудотворeніz, и3 къ бGу вeліе дерзновeніе стzжaвый, п0стникwмъ ўдобрeніе, сілуaне, томY моли1сz, да подaстъ нaмъ ми1ръ и3 вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Въ бдённомъ и3 трeзвенномъ молeніи и3 крёпкомъ всегдaшнемъ пребывaz пощeніи, тёло своE ўмерщвлsлъ є3си2, сілуaне прпdбне, и3 мн0гихъ ўчeніемъ твои1мъ въ тhzжде добродётєли наставлsz, привeлъ є3си2 хrт0ви є3мyже въ весeліи днeсь предстоS, поминaй нaсъ, чтyщихъ пaмzть твою2.

Ще в розробці

Знайшли помилку