...
Преподобний Савватій Соловецький p1ekgkrq9nci4s2aoactmagit3
Житія святих,  Вересень

Преподобний Савватій Соловецький

Місяця вересня на 27-й день

Згідно з житієм, за часів митрополита Фотія Саватій вже трудився в Кирило-Білозерському монастирі. Дізнавшись, що в «Ноугородцкой області» є Валаамський монастир, де ченці ведуть життя більш суворе, Саватій перебрався туди. Дивуючи братію своїм терпінням і смиренням, він шукав місце для досконалого усамітнення і мовчазної молитви. Саватій дізнався, що в двох днях плавання від берега в Білому морі стоїть великий острів, ніким не населений, і пішов з Валаамського монастиря.

Спочатку він оселився у каплиці на річці Виг, де зустрів ченця Германа, який самотньо жив у лісі. Герман погодився супроводити Саватія на острів і залишитися з ним там. Обидва старця 1429 року благополучно прибули на карбасі на острів і, не доходячи 13 км до місця сучасного монастиря, вони біля озера поставили хрест і поставили намет. Потім вони вибрали для келії більш зручне місце в 1 милі від моря, на березі озера біля високої Секирної гори. Через деякий час Герман покинув острів, а через 2 роки після його від’їзду відправився на Виг і Саватій, де причастився у ігумена Нафанаїла і спочив.

Поступово, вже після смерті Саватія, на острові оселилися інші пустельники і виник монастир, який отримав назву Соловецького.

Мощі преподобного Саватія були перенесені в Соловецький монастир в 1465 році за ігумена Зосими і покладені в землю за вівтарем Успенського собору, де знаходилися до 1566 року. 8 серпня, вони разом з мощами преподобного Зосими були перенесені в боковий вівтар Спасо-Преображенського собору, влаштований в ім’я цих соловецьких святих.

На московському соборі за митрополита Макарія, в 1547 році, постановили відзначати пам’ять преподобного Саватія 27 вересня (за юліанським календарем).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Савватию Соловецкому, глас 3

Удали́вся ми́ра и водвори́вся в пусты́ню,/ до́брым по́двигом подвиза́лся еси́,/ злострада́нием, и внима́нием, и моли́твами,/ отону́дуже и по сме́рти источа́еши исцеле́ния,/ Савва́тие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Савватию Соловецкому, глас 2

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров, му́дре,/ и крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах, и во бде́ниих, и в поще́ниих/ злострада́ньми плоть твою́ изнуря́я./ Тем был еси́ преподо́бных удобре́ние./ Сего́ ра́ди любо́вию па́мять твою́ пра́зднуем,/ преподо́бне Савва́тие,// моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ G:

Ўдали1всz мjра и3 водвори1всz въ пустhни, д0брымъ п0двигомъ подвизaлсz є3си2, ѕлострадaніемъ и3 внимaніемъ и3 мл7твами: toнyдуже и3 по смeрти и3сточaеши и3сцэлє1ніz, саввaтіе џтче нaшъ, моли2 хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Житeйскіz молвы2 tбёгъ, всели1лсz є3си2 въ морскjй џстровъ, мyдре: и3 кrтъ тв0й взeмъ, хrтY послёдовалъ є3си2, въ мл7твахъ и3 во бдёніихъ и3 въ пощeніихъ, ѕлострадaньми пл0ть твою2 и3знурsz: тёмъ бhлъ є3си2 прпdбныхъ ўдобрeніе. сегw2 рaди люб0вію пaмzть твою2 прaзднуемъ, прпdбне саввaтіе, моли2 хrтA бGа непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку