...
Житія святих,  Січень

Преподобний Павло Комельський (Обнорський)

Місяця січня на 10-й день

Преподобний Павло Комельський, славний учень преподобного Сергія Радонезького, народився в Москві 1317 року. З юних років він вирізнявся благочестям і милосердям до бідних і стражденних. Багаті батьки готували його до мирського життя, але син у двадцять два роки таємно залишив рідну домівку і прийняв постриг у Різдвяному монастирі на Волзі (в Ярославській єпархії). Звідти Павло перейшов у Свято-Троїцький монастир до преподобного Сергія Радонезького і кілька років провів у нього в келійному послуху, цілком підкоряючись мудрому керівництву святого старця. З благословення преподобного Сергія він оселився далеко від обителі у відлюдницькій келії, де пробув п’ятнадцять років у затворі. Випросивши у преподобного Сергія благословення піти в пустелю для безмовного й усамітненого життя, він довго мандрував, відшукуючи собі місце для усамітнення. Він обійшов багато пустель, був у преподобного Авраамія Чухломського (пам’ять 20 липня) і, нарешті, зупинився в Комельському лісі. Над річкою Грязовицею, в дуплі старої липи преподобний влаштував собі маленьку келію і прожив там три роки в повній тиші, “не даючи спокою тілу, за еже получити майбутній спокій”. Потім він перейшов на річку Нурму, де побудував собі хатину і викопав колодязь. Дні його проходили в пильнуванні та молитві. П’ять днів на тиждень він перебував без їжі і тільки в суботу та неділю їв трохи хліба і води. Широко поширилася чутка про відлюдника, і до нього стали приходити ті, хто бажав його духовного керівництва. Незважаючи на любов до усамітненого життя, преподобний ніколи і нікому не відмовляв у духовній розраді та настанові. Тут його відвідав преподобний Сергій Нуромський, який, також шукаючи усамітнення, з благословення свого наставника, преподобного Сергія, проводив своє подвижницьке життя в тих місцях.

З благословення преподобного Сергія і за згодою митрополита Фотія 1414 року преподобний Павло побудував Свято-Троїцький храм, навколо якого виріс монастир, що отримав назву Павло-Обнорського. Написавши для братії суворий статут монастирського життя, преподобний доручив управління новою обителлю своєму учневі Олексію, а сам, як і раніше, продовжував жити у відокремленій келії на горі, залишаючись при цьому чуйним і добрим наставником для всіх, хто потребував його цілющої допомоги. Помер преподобний Павло 112 років від роду. Останні слова його були: “Браття, майте любов між собою і зберігайте правила чернечого гуртожитку”.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Павлу Комельскому (Обнорскому), глас 1

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́ем, Па́вле преподо́бне,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́/ и сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́,/ со зверьми́ жи́ти весь Христу́./ Отону́дуже и Всеви́дящее О́ко, твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с и по преставле́нии обогати́ тя./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ непреста́нно о всех нас,// честну́ю па́мять твою́ при́сно в пе́снех почита́ющих.

Кондак преподобному Павлу Комельскому (Обнорскому), глас 8

Все твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в,/ и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся,/ и, та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию. / Сего́ ра́ди и Христо́с тя просла́ви и да́ром чуде́с обогати́./ Те́мже вси вопие́м ти:// ра́дуйся, Па́вле преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Тропaрь, глaсъ №:

Бжcтвенною люб0вію t ю4ности распалaемь, пavле прпdбне, вс‰, ±же въ мjрэ, кр†снаz возненави1дэвъ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2: и3 сегw2 рaди во внyтреннюю пустhню всели1лсz є3си2, со ѕвэрьми2 жи1ти вeсь хrтY: toнyдуже и3 всеви1дzщее џко тво‰ труды2 ви1дэвъ, дaромъ чудeсъ и3 по преставлeніи њбогати1 тz. тёмже вопіeмъ ти2: моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ, честнyю пaмzть твою2 при1снw въ пёснехъ почитaющихъ.

Кондaкъ, глaсъ и7.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

ВсE твоE ќмное желaніе къ бGу впери1въ, и3 томY невозврaтнw t души2 послёдовалъ є3си2, въ пустhню всели1всz, и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тS прослaви, и3 дaромъ чудeсъ њбогати2. тёмже вси2 вопіeмъ ти2: рaдуйсz, пavле прпdбне, пустhнный жи1телю.

Ще в розробці

Знайшли помилку