Преподобний Олег (в чернецтві Василь) Романович Брянський, князь p1atqfc1m0fv21fga7dp1s752vb7
Житія святих,  Вересень

Преподобний Олег (в чернецтві Василь) Романович Брянський, князь

Місяця вересня на 20-й день

Святий благовірний князь Олег Романович Брянський (у Хрещенні Леонтій) був онуком святого мученика князя Михайла Чернігівського. За літописними джерелами відомо, що благовірний князь Олег 1274 року разом зі своїм батьком, князем Романом Михайловичем Брянським, брав участь у війні проти Литви. Після 1274 року він залишив князювання і прийняв чернечий постриг з ім’ям Василь у Брянському Петропавлівському монастирі, побудованому на його кошти. У цьому монастирі святий благовірний князь помер суворим подвижником близько 1285 року і був похований у монастирському храмі.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому, глас 8

От ю́ности возлюби́л Христа́ всем се́рдцем, преподо́бне,/ сла́ву земну́ю я́ко преходя́щу оста́вил еси́,/ и ца́рство земно́е в ничто́же вмени́в/ ли́ку и́нок ра́достно приче́лся еси́,/ и труды́ мно́гими град Бря́нск, а́ки со́лнце пресве́тло, озари́л еси́:/ тем быв Тро́ицы украше́ние,// моли́, кня́же Оле́же, Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому, глас 4

Уподо́бился еси́ плодоно́сней ле́торасли/ от ко́рене честна́го,/ Оле́же благоро́дне,/ и́стину возлюби́в и нетле́нный Христо́в живо́т./ Те́мже моли́твою, бде́нием и поще́нием/ свети́льник вели́кий быв твои́м ученико́м,// просвети́, блаже́нне, оте́чество твое́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Молитва преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому

О, преподо́бне о́тче, благове́рне кня́же Оле́же, уго́дниче Христо́в усе́рдный, моли́твенниче ко Го́споду те́плый, защи́тниче в беда́х и уте́шителю в печа́лех неуста́нный! Воззри́, преблаже́нне, ми́ло­стиво на град твой и виждь ча́да твоя́, смире́нно ти припа́дающия и служи́ти тебе́ хотя́щия. Не отве́ргни тре́бующия твоея́ по́мощи, но я́ко благоде́тель и хода́тай, моли́ при́сно Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, да благослови́т страну́ на́шу, в ми́ре и благове́рии ю́ сохраня́я, гра́ды умножа́я, достоя́ние Свое́ соблюда́я. Вознеси́, богоно́сне о́тче наш, сие́ ма́лое моле́ние недосто́йных раб твои́х Влады́це Христу́, да утверди́т во святе́й Правосла́вней Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и любве́, благоче́стие непоколеби́мо, любому́дрие христопосле́довательно, да да́ру­ет па́стырям ре́вность попече́ния о спасе́нии люде́й, во е́же неве́рующая просвети́ти, заблу́ждшия наста́вити, отпа́дшия обрати́ти и привлещи́. Изря́днее же, да вся ча́да Це́ркве Правосла́вныя чи́сты сохрани́т от мирски́х искуше́ний, по́хотей плотски́х, суему́дрия, суеве́рий и наважде́ний вра́жеских. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, но помози́ нам ско­́рым предста́тельством твои́м, да вся́ких бед, напа́стей и скорбе́й в сей жи́зни вре́менней избежа́вше, кончи́ну непосты́дну обрете́м, и та́ко на земли́ богоуго́дно пожи́вше, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся, иде́же вку́пе с тобо́ю просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание преподобному и благоверному князю Олегу Брянскому

Ублажа́ем тя, благове́рне кня́же Оле́же, и чтим святу́ю па́мять твою́, ты бо мо́лиши за нас Христа́ Бо́га на́шего.

Тропaрь, глaсъ и7:

T ю4ности возлюби1въ хrтA всёмъ сeрдцемъ, прпdбне, слaву земнyю, ћкw преходsщу, њстaвилъ є3си2, и3 цaрство земн0е въ ничт0же вмэни1въ, ли1ку и4нwкъ рaдостнw причeлсz є3си2, и3 труды6 мн0гими грaдъ брsнскъ, ѓки с0лнце, пресвётлw њзари1лъ є3си2: тёмъ, бhвъ трbцы ўкрашeніе, моли2, кнsже nлeже, хrтA бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Застyпниче тeплый брsнскіz земли2, прпdбне кнsже nлeже, кyпнw со с™hми срHдники твои1ми пrт0лу б9ію нhнэ предстоS, мlтвами твои1ми правослaвіе ўтверди2, є4рєси и3 раск0лы разори2, nтeчеству нaшему ми1ръ и3 душaмъ нaшымъ полє1знаz и3спроси2.

Ще в розробці

Знайшли помилку