Преподобний Мойсей Мурин, ієромонах Ефіопський p1aricbs4qv4u6291footoc18c23
Житія святих,  Серпень

Преподобний Мойсей Мурин, ієромонах Ефіопський

Місяця серпня на 28-й день

Жив у IV столітті. Родом з Ефіопії, раб одного знатного чоловіка, вигнаний ним за погану поведінку, він не захотів у чесній праці проводити життя своє, а став ватажком розбійників. Кілька років пробув у такому гріховному житті розбійник Мойсей, але за великою милістю Божою розкаявся, залишив зграю розбійників і пішов в одну з пустельних обителей, і тут ревно виконував усі чернечі послухи.

Але не скоро залишили колишнього розбійника спогади колишнього розбещеного життя. Особливо сильно борола його блудна пристрасть. За порадою одного старця преподобний Мойсей виснажував плоть свою посиленим постом, безперестанним подвигом молитви; цілі ночі протягом шести років простоював він на молитві, майже не змикаючи очей. Але і настільки посилені моління не могли упокорити його плотських прагнень. Нарешті, преподобний Мойсей знайшов засіб до перемоги над ворожими спокусами. Як і раніше, упокорюючи плоть свою подвигами, він ночами обходив пустельників, збирав порожні водоноси і, наповнюючи їх водою, ставив біля входу в келії. З цього часу в душі преподобного Мойсея запанував спокій, тверезість думок і досконале відчуження плотських прагнень.

Проводячи багато років у чернечих подвигах, преподобного Мойсея висвятили на диякона, потім на пресвітера, в сані якого він подвизався 15 років і зібрав навколо себе 75 учнів. Коли преподобному виповнилося 75 років, він попередив своїх ченців, що незабаром на скит нападуть розбійники і вб’ють усіх насельників. Святий благословив ченців піти завчасно, щоб уникнути насильницької смерті. Учні стали просити преподобного піти разом із ними, але він відповів: “Я вже багато років чекаю часу, коли на мені здійсниться слово Владики мого, Господа Іісуса Христа, який сказав: “Хто взяв меч, від меча загине” (Мф. 26:52)”. Розбійники, які напали, вбили преподобного Мойсея і шість ченців, що залишилися з ним († 400 р.).

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Моисею Мурину, глас 1

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Моисе́е:/ посто́м, бде́нием, моли́твою, Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя, и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак преподобному Моисею Мурину, глас 4

Му́рины зауши́в, и ли́ца де́монов поплева́в,/ мы́сленно просия́л еси́/ я́коже со́лнце све́тлое,/ све́том жития́ твоего́// и уче́нием наставля́я ду́ши на́ша.

Молитва преподобному Моисею Мурину

О, преподо́бный, ты от тя́жких грехо́в дости́г пречу́дных доброде́телей, помоги́ моля́щимся тебе́ раба́м Бо́жиим (имена), влеко́мым в поги́бель оттого́, что предаю́тся безме́рному, вре́дному для души́ и те́ла употребле́нию вина́. Склони́ на них свой ми́лостивый взор, не отклони́ и не пре́зри их, но внемли́ им, прибега́ющим к тебе́. Моли́, свято́й Моисе́й, Влады́ку Христа́, что́бы не отве́рг их Он, Милосе́рдный, и да не возра́дуется диа́вол их поги́бели, но да пощади́т Госпо́дь этих безси́льных и несча́стных, кото́рыми овладе́ла па́губная страсть пия́нства, ведь мы все Бо́жии созда́ния и иску́плены Пречи́стою Кро́вию Сы́на Его́. Услы́шь же, преподо́бный Моисе́й, их моли́тву, отгони́ от них диа́вола, да́руй им си́лу победи́ть страсть, помоги́ им, простри́ твою́ ру́ку, вы́веди их на путь добра́, освободи́ их от ра́бства страсте́й и изба́вь их от винопи́тия, что́бы они́, обновле́нные, в трезве́нии и све́тлом уме́ возлюби́ли воздержа́ние и благоче́стие, и ве́чно прославля́ли Всеблаго́го Бо́га, всегда́ спаса́ющего Свои́ созда́ния. Ами́нь.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ мwmсeе: пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою, нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2, слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Мyріны зауши1въ, и3 ли1ца дeмwнwвъ поплевaвъ, мhсленнw просіsлъ є3си2, ћкоже с0лнце свётло, свётомъ житіS твоегw2, и3 ўчeніемъ наставлsz дyшы нaшz.

Ще в розробці