...
Преподобний Мартирій диякон, Печерський, в Дальніх печерах p1dmtseij81oav1c291kap6tk3ol3
Житія святих,  Серпень

Преподобний Мартирій диякон, Печерський, в Дальніх печерах

Місяця серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають / жовтня на 25-й день

Про житіє преподобного Мартирія збереглося небагато відомостей, дата і місце народження невідомі.

Преподобний Мартирій за свою велику чистоту і подвиги посту сподобився дару чудотворення від Бога. За кого він молився перед Богом, стоячи на амвоні, того Господь милував, і кожен отримував те, про що преподобний просив: або здоров’я, або виконання будь-якого доброго наміру.

Святий Мартирій був страшний бісам. Він виганяв їх з людей своєю молитвою. Після довгих подвигів і трудів чернечих він переселився душею до Бога, Якому служив, а мощі його спочивають в печері.

У поясненнях до карти Дальніх печер 1638 року читаємо: «Благословенні двоє в Дусі Святому, брати Мартирій і Мойсей, покладені в одному гробі святими своїми тілами». При цьому мощі обох подвижників вказані в притворі підземної Благовіщенської церкви. У 1661 році «Мартирій» і «Мойсей» відзначені в тому ж притворі, але вже порізно.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Мартирию, диакону Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 1

Служи́вый в чи́ну диа́конства Го́сподеви до́бре,/ честны́й иеродиа́коне Марти́рие,/ и та́мо я́ко слуга́ Госпо́день обреты́йся,/ иде́же и Госпо́дь твой,/ моли́ся Ему́ и о нас,// да пода́ст нам ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Мартирию, диакону Печерскому, в Дальних пещерах почивающему, глас 2

Диа́коне честны́й, и́ночествующим похвало́/ и преподо́бным соприча́стниче всеблаже́нне Марти́рие,// моли́ся Го́сподеви непреста́нно о всех нас.

Тропaрь, глaсъ №:

Служи1вый въ чи1ну діaконства гDеви д0брэ, честнhй їеродіaконе мартЂріе, и3 тaмw ћкw слугA гDень, њбрэтhйсz, и3дёже и3 гDь тв0й, моли1сz є3мY и3 њ нaсъ, да подaстъ нaмъ вeлію млcть.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Діaконе честнhй, и4ночествующымъ похвало2 и3 прпdбнымъ сопричaстниче, всебlжeнне мартЂріе, моли1сz гDеви непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку