Преподобний Леонтій, канонарх Печерський, в Дальніх печерах p1ec355c2cu7vo6m66b1laaub45
Житія святих,  Червень

Преподобний Леонтій, канонарх Печерський, в Дальніх печерах

Місяця червня на 18-й день

Преподобний Леонтій, канонарх Печерський, з юних років вступив до Києво-Печерської обителі, де прийняв постриг. Він мав прекрасний голос і, коли навчився грамоти, виконував послух канонарха. Преподобний Леонтій відійшов у вічність молодим у XIV столітті та за самовідданий подвиг спасіння прославлений Господом благодатним даром чудотворення. Мощі святого подвижника перебувають у Дальніх печерах, пам’ять його звершується також 28 серпня, у Соборі Києво-Печерських святих.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Леонтию, канонарху Печерскому, в Дальних пещерах, глас 3

Всечестны́й канона́рше Лео́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак преподобному Леонтию, канонарху Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Лео́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,// помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.

Тропaрь, глaсъ G:

Всечcтнhй канwнaрше ле0нтіе, правилоначaльный, бhвый въ цRкви, и3 въ прaвилэ и4ночестэмъ возсіsвый свётлw, моли2 хrтA бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Канwнархи 1ствуz, чcтнhй канwнaрше ле0нтіе, и3 пёніе церк0вное пою1щымъ предводи1тельствуz въ цeркви, ўпод0билсz вои 1стину а4гGлwмъ, пою1щымъ бGа на нб7си2, и4хже и3 житію2 подражaz, и3 съ ни1ми нhнэ ликyz, поминaй ны2, люб0вію хвaлzщихъ тS.

Ще в розробці

Знайшли помилку