...
Березень,  Житія святих

Преподобний Iпатій цілитель, Печерський, в Дальніх печерах

Місяця березня на 31-й день

Це був тяжкий для Русі час, коли після навали полчищ хана Батия 1240 року “стародавній Київ зник на віки, бо ця колись знаменита столиця, матір градів Російських, у чотирнадцятому і п’ятнадцятому столітті представляла ще руїни”. Так писав автор “Истории Государства Российского” М.М. Карамзін. Зазнала жорстокого руйнування і свята Києво-Печерська обитель. Дикі орди завойовників не пощадили ні кам’яних монастирських стін, ні церкви Пресвятої Богородиці Печерської, ні людей. Кого вбили, кого повели в полон. “Весь монастир з усіма прикрасами і кам’яними стінами дощенту викорениша і розміташа”. Але світло, про яке пророкував святий апостол Андрій Первозванний, що дійшов до цих місць, засяяло вже на Київських горах, і його не можна було погасити. За словами “Синопсиса” Інокентія Гізеля, “Якщо від злочестивого Батия і в остаточне руйнування свята обитель Печерська прийшла, і небу подібна до церкви Успіння Пресвятої Богородиці через багато років перебувала в запустінні, але в деякому боковому вівтарі, вцілілому від поганих, Божественні служби страху заради звершувалися потайки. Чорноризці ж по лісах і вертепах поневірялися…” Саме в цей час преподобний Іпатій Цілебник безперестанку трудився в послуху монастирському, вдень доглядаючи за хворими, а ночами перебуваючи в молитві і мало коли приймаючи сну. Їв він тільки хліб і воду, і то в невеликій кількості.

За старанного служіння отцям у їхніх хворобах сподобився преподобний Іпатій благодатного дару зцілювати хвороби. Ті, хто страждав від різних недуг, отримували зцілення, вдаючись до молитовного заступництва святого Іпатія. На ньому сповнилися слова преподобного Пимена Багатохворобливого: “Рівну винагороду матимуть той, хто хворіє, і той, хто служить тому”. Нетлінні мощі преподобного Іпатія, лікаря і цілителя, спочивають у Феодосієвих (Дальніх) печерах Києво-Печерської лаври.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Ипатию целебнику, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 1

Безнача́льнаго о́наго и ти́хаго ме́ста,/ иде́же несть печа́ли, ни воздыха́ния,/ дости́гнути, преподо́бне, жела́я,/ не дал еси́ себе́ зде поко́я нима́ло,/ но при́сно день и нощь в де́лех вся́ких/ и жесто́ком жити́и трудолю́бно подвиза́яся, пребыва́еши,/ тем жела́емого получи́л уже́, Ипа́тие,// моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак преподобному Ипатию целебнику, Печерскому, в Дальних пещерах, глас 3

Труды́ ко трудо́м вы́ну ра́ди Го́спода прилага́я,/ никогда́же обре́лся еси́ пра́зден, Ипа́тие./ Те́мже и в ле́поту трудолюби́в нарече́ся,// зва́ние прие́мь от дел.

Тропaрь, глaсъ №:

Безначaльнагw o4нагw и3 ти1хагw мёста, и3дёже нёсть печaли и3 воздыхaніz, дости1гнути, прпdбне, желaz, не дaлъ є3си2 себЁ здЁ пок0z ни мaло, но при1снw дeнь и3 н0щь въ дёлэхъ всsкихъ и3 жест0комъ житіи2 трудолю1бнw подвизazсz пребывaлъ є3си2, тёмъ желaемаго получи1въ ўжE, v3пaтіе, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Кондaкъ, глaсъ G:

Труды2 ко трудHмъ вhну рaди гDа прилагaz, никогдaже њбрёлсz є3си2 прaзденъ, v3пaтіе, тёмже и3 въ лёпоту трудолюби1въ наречeсz, звaніе пріeмъ t дёлъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку