Преподобний Іосиф Печерський, Багатостраждальний p1e61qqhkmhdqev61ka5rp1clv3
Житія святих,  Квітень

Преподобний Іосиф Печерський, Багатостраждальний

Місяця квітня на 4-й день / серпня на 28-й день – Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають

Преподобний Іосиф Багатохворобливий жив у XIV столітті. У важкій хворобі він звернувся з молитвою до Бога і дав обітницю: якщо Господь дарує йому здоров’я, то він буде служити братії Києво-Печерського монастиря до кінця свого життя. Молитва страждальця була почута. Після одужання він вступив до Києво-Печерського монастиря, прийняв чернечий постриг і став старанно трудитися в подвигах посту і молитви й з любов’ю служити братії. Після кончини преподобний Іосиф був похований у Дальніх печерах.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному, глас 8

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Ио́сифе, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Иосифу Печерскому, Многоболезненному, глас 8

Многоле́тне страда́я в боле́знех,/ моли́твою и обеща́нием восприя́тия и́ночества/ прия́л еси́ здра́вие от Бо́га,/ и, неле́ностно подвиза́вся в Пече́рстей оби́тели,/ насле́дил еси́ неболе́зненную и ве́чную жизнь,/ и исцеля́еши неду́ги чту́щих тя,// преподо́бне Ио́сифе, о́тче наш.

Тропaрь, глaсъ и7:

Слeзъ твои1хъ течeньми пустhни безпл0дное воздёлалъ є3си2, и3 и4же и3з8 глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ вселeннэй, сіsz чудесы6, їHсифе џтче нaшъ моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ, глaсъ и7:

Многолётнэ страдaz въ болёзнехъ, мlтвою и3 њбэщaніемъ воспріsтіz и4ночества, пріsлъ є3си2 здрaвіе t бGа, и3 нелёностнw подвизaвсz въ печeрской nби1тели, наслёдилъ є3си2 неболёзненную и3 вёчную жи1знь, и3 и3сцэлsеши недyги чтyщихъ тS, прпdбне їHсифе, џтче нaшъ.

Ще в розробці

Знайшли помилку