...
Житія святих,  Червень

Преподобний Іларіон Новий, ігумен Далматський

День пам'яті (н. ст.)

Місяця червня на 6-й день

Преподобний Іларіон Новий народився від благочестивих батьків Петра і Феодосії, які виховали його в доброчесності й наставили у Святому Письмі. У двадцятирічному віці святий Іларіон постригся в чернецтво в Ісихійській обителі поблизу Візантії, а звідти перейшов до Далматської обителі, де прийняв велику схиму і став учнем преподобного Григорія Декаполита (пам’ять 20 листопада). Преподобний глибоко шанував свого богоносного співіменника — преподобного Іларіона Великого (пам’ять 21 жовтня), він прагнув наслідувати його життя, тому й був прозваний Іларіоном Новим.

У Далматській обителі святий Іларіон був висвячений на пресвітера. Після смерті ігумена братія хотіли обрати його на це місце, але він, дізнавшись про це, таємно пішов до Візантії.

Тоді ченці Далматської обителі надіслали святителю патріарху Никифору клопотання про призначення преподобного Іларіона ігуменом. Патріарх покликав святого і переконав його дати згоду. Преподобний Іларіон зі святого послуху підкорився. Протягом восьми років він мирно керував монастирем.

У 813 році імператорський престол посіб іконоборець Лев Вірменин (813–820). Преподобний відмовився хулити святі ікони і сміливо викрив імператора в єресі, за що зазнав багато катувань. Кілька разів його ув’язнювали, морили голодом і спрагою. Нечестивий патріарх Феодот, який зайняв місце вигнаного патріарха Никифора, вчинив преподобному багато мук, домагаючись зречення від православ’я. Ченці Далматської обителі з’явилися до імператора і просили його відпустити святого, обіцяючи коритися імператорській волі. Але, повернувшись до монастиря, преподобний Іларіон і всі далматські ченці продовжували шанувати святі ікони. Розгніваний імператор знову ув’язнив преподобного в темниці. Всіма силами домагаючись зречення, він піддавав святого катуванням і ув’язнював.

Але кара Божа спіткала злочестивого імператора: він був порубаний своїми ж воїнами в храмі, на тому самому місці, де колись уперше скинув святу ікону. Новий імператор Михайло II Недорікуватий (820–829) звільнив преподобного Іларіона із ув’язнення, і святий оселився у відокремленій келії. Коли відійшов до Господа преподобний Феодор Студит, який також постраждав за святі ікони (пам’ять 11 листопада), преподобний Іларіон удостоївся бачити Ангелів, котрі підносили на Небо святу душу Феодора.

За імператора-іконоборця Феофіла (829–842) преподобного Іларіона знову взяли під варту і, жорстоко побивши, заточили на острові Афусії.

Після смерті Феофіла свята імператриця Феодора (842–855) повеліла повернути сповідників із заслання. Преподобний Іларіон повернувся до Далматської обителі, знову прийняв у ній ігуменство і мирно помер у 845 році.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобным Виссариону Египетскому и Илариону Новому, глас 4

Боже отец наших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак преподобному Илариону Новому, Далматскому, глас 2

Огра́ды живоно́сныя твоея́ па́жити, па́стырски невреди́мо ста́до соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ высото́ю дел вели́к, но́вый Иларио́не,/ по благоче́стии мно́ги му́ки и ско́рби прие́мь:/ тем во всера́достный живо́т всели́лся Го́рняго Сио́на,// моли́ за ны, преподо́бне.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви млcть твою2 t нaсъ: но мл7твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Кондaкъ, їларіHна, глaсъ в7.
Под0бенъ: Твє1рдыz:

Nгрaды живон0сныz твоеS пaжити пaстырски невреди1мо стaдо соблю1лъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 высот0ю дёлъ вели1къ, н0вый їларіHне, по бл7гочeстіи мнHги м{ки и3 скHрби пріeмъ: тёмъ во всерaдостный жив0тъ всели1лсz є3си2 г0рнzгw сіHна, моли2 за ны2, прпdбне.

Ще в розробці