Преподобний Григорій, затворник Печерський, в Дальніх печерах p1c2jr2bo5gk71meu1jct13v2qsg3
Житія святих,  Січень

Преподобний Григорій, затворник Печерський, в Дальніх печерах

День пам'яті (н. ст.)
11 вересня ─ Собор преподобних отців Києво-Печерських, які в Дальніх печерах
31 березня ─ Собор усіх Києво-Печерських преподобних отців (перехідне)

Преподобний Григорій, затворник Києво-Печерський, жив у XIV столітті. У “Сказанні про житія святих, що в печері преподобного Феодосія спочивають” говориться, що їжею преподобного Григорія все життя служила неварена трава. Він давав цю траву тим, хто приходив до нього, і хворі зцілювалися. Пам’ять його також 28 серпня і в 2-гу Неділю Великого посту.

Тропарі, кондаки, молитви та величання

Гражданський шрифтЦерковнослов'янськоюУкраїнською

Тропарь преподобному Григорию, затворнику Печерскому, глас 1

Пеще́рный жи́тель и в телеси́ А́нгел/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Григо́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою/ Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щим ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак преподобному Григорию, затворнику Печерскому, глас 6

Ве́лием воздержа́нием/ и нощны́ми моли́твами,/ преподо́бне чудотво́рче о́тче Григо́рие,/ прия́л еси́ от Бо́га дар чудотворе́ния/ исцеля́ти неду́жныя,/ с ве́рою к тебе́ притека́ющия,// те́мже и на́ша мно́гия боле́зни исцели́, мо́лимся.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель, и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, и3 чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џтче нaшъ григ0ріе, пост0мъ, бдёніемъ, мlтвою небє1снаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz и3 дyши вёрою приходsщихъ ти2. слaва дaвшему тебЁ крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Вeліимъ воздержaніемъ и3 нощнhми мlтвами, прпdне чудотв0рче џтче григ0ріе, пріsлъ є3си2 t бGа дaръ чудотворeніz и3сцэлsти нед{жныz съ вёрою къ тебЁ притекaющыz, тёмже и3 нaшz мнHгіz болBзни и3сцэли2, м0лимтисz.

Ще в розробці

Знайшли помилку